Profil Telekomunikacije i informatika

Telekomunikacije i informatika zasnivaju se na teoriji informacije i informacijskih mreža te logičkoj algebri i teoriji automata, usmjerene su na postupke analize i sinteze višemedijske informacije i komunikacije u mreži te oblikovanje i izvedbu komunikacijskih sustava i usluga. Proučavaju se modeli lokalnih, pristupnih i jezgrenih mreža, višeuslužna, inteligentna, širokopojasna mreža i Internet, planiranje i optimiranje mreže i informacijskog prometa te upravljanje mrežom. Obuhvaćeni su prijenos i usmjeravanje informacija uključujući fotoničku tehnologiju, informacijske i komunikacijske usluge, te upravljive i ispitljive strukture sustava i mreža zahtijevanih performansi. Stječu se znanja iz arhitekture računala, operacijskih sustava i programskih jezika te znanja iz specifikacijskih jezika, jezika za modeliranje, organizacije obrade i upravljanja podacima u mrežnim sustavima, telematičkim uslugama i elektroničkom poslovanju, te sustava sa sposobnošću učenja. U svezi s tim su komunikacijski protokoli, višemedijske komunikacije, virtualna stvarnost i okruženja, pokretljivost u mrežama, pokretne mreže i programski agenti. Programsko inženjerstvo usmjereno je na telekomunikacijske sustave, a upravljanje projektima te upravljanje istraživanjem i razvojem, na telekomunikacijsko tržište.

Osposobljava se za sljedeće poslove: istraživanje i razvoj softverskih proizvoda za mreže i usluge u telekomunikacijskoj industriji; planiranje, uspostavljanje, ispitivanje i upravljanje javne pokretne i stacionarne telekomunikacijske mreže te Interneta i usluga korisnicima; projektiranje i vođenje poslovnih i privatnih mreža, te pridruženih informatičkih sustava i sustava elektroničkog poslovanja sa značajnim udjelom informacijskih sadržaja; fundamentalna i primijenjena istraživanja te obrazovanje u znanstvenim i znanstveno-nastavnim ustanovama.  


Predmeti razlike

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij Računarstva na FER-u trebaju položiti sljedeće predmete:

  • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u trebaju upisati:
    • Komunikacijske mreže (4 ECTS)
  • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišnog prvostupnika na drugom odgovarajućem preddiplomskom studiju upisuju dodatne predmete ovisno o razlici nastavnog programa koji su završili i nastavnog programa preddiplomskog studijskog programa Računarstvo na FER-u. Dodatne predmete odredit će individualno za svakog pristupnika Odbor za diplomski rad profila.

Struktura studija

Akademska godina
Obvezni predmeti
5
ECTS
45+0+0+0 Informacijske mreže (34457)
Ž. Ilić, K. Pripužić
5
ECTS
30+0+0+60 Laboratorij telekomunikacija i informatike 1 (35240)
M. Kušek, K. Pripužić
Teorijski predmeti profila (2592)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
45+0+0+0 Fotoničke telekomunikacijske mreže (34458)
M. Vuković, A. Bažant
5
ECTS
45+0+0+0 Komunikacijski protokoli (34396)
G. Ježić, D. Jevtić
5
ECTS
45+0+0+0 Raspodijeljeni sustavi (34456)
M. Kušek, I. Podnar Žarko, K. Pripužić
Predmeti specijalizacije profila (2614)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
30+0+0+15 Automati sa svojstvom učenja (86446)
D. Jevtić
5
ECTS
45+0+0+0 Napredni algoritmi i strukture podataka (34395)
N. Hlupić, M. Brčić
4
ECTS
30+0+0+0 Planiranje mobilnih sustava (34468)
R. Nađ
4
ECTS
30+0+0+15 Posrednici umreženih sustava (86500)
S. Srbljić, M. Šilić
4
ECTS
30+0+0+15 Računarstvo zasnovano na uslugama (86518)
S. Srbljić, D. Škvorc, K. Vladimir
4
ECTS
30+0+0+9 Satelitske komunikacijske tehnologije (127426)
K. Malarić
4
ECTS
30+0+0+12 Sigurnost u Internetu (127418)
M. Mikuc, G. Gledec, M. Vuković
4
ECTS
30+0+0+15 Virtualna okruženja (86538)
I. Pandžić, K. Matković, M. Sužnjević
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2895)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0+0 Diskretna matematika (34556)
M. Krnić
4
ECTS
45+0+0+0 Ekstremalna kombinatorika (72538)
A. Aglić Aljinović
4
ECTS
45+0+0+0 Kompleksna analiza (34552)
N. Elezović, T. Burić
5
ECTS
45+0+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić
4
ECTS
45+0+0+0 Matematička logika i izračunljivost (61648)
M. Vuković
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
4
ECTS
45+0+0+0 Uvod u nanoznanost (83934)
V. Gomzi
Humanistički ili društveni predmeti (2626)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić
2
ECTS
30+0+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić, F. Vukić, A. Battista Ilić, M. Omazić, K. Seletković, N. Poljak
2
ECTS
30+0+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić
2
ECTS
30+0+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas, V. Bilas
2
ECTS
30+0+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (4166)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
4
ECTS
30+10+10+0 M-brojevi (214704)
M. Essert
4
ECTS
30+0+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
14+0+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek, I. Zadro
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika R (147661)
D. Pintar, M. Vranić
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
2
ECTS
9+0+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković, M. Orsag
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obvezni predmeti
3
ECTS
30+0+0+0 Diplomski seminar (45985)
3
ECTS
15+0+0+30 Laboratorij telekomunikacija i informatike 2 (35241)
L. Skorin-Kapov, M. Sužnjević
Teorijski predmeti profila (2593)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
45+0+0+0 Formalne metode u oblikovanju sustava (34401)
A. Jović, B. Blašković
5
ECTS
45+0+0+0 Pouzdanost telekomunikacijske mreže (34459)
Ž. Car
5
ECTS
45+0+0+0 Teorija prometa (34460)
M. Sužnjević
5
ECTS
45+0+0+0 Upravljanje podacima (34455)
Z. Skočir, B. Vrdoljak, D. Pintar, M. Vranić
5
ECTS
45+0+0+0 Višemedijske komunikacije (34403)
M. Matijašević, I. Pandžić
Predmeti specijalizacije profila (2617)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+0+15 Analiza velikih skupova podataka (147658)
S. Srbljić, G. Delač, M. Šilić, K. Vladimir
4
ECTS
30+0+0+12 Internet stvari (194886)
M. Kušek, I. Podnar Žarko, P. Skočir
4
ECTS
30+0+12+0 Kognitivne komunikacijske mreže (170392)
L. Skorin-Kapov, M. Vuković, M. Antonić, M. Lacković
4
ECTS
30+0+0+15 Pokretni programski agenti (127422)
V. Podobnik, S. Dešić
5
ECTS
30+0+0+0 Pristupne telekomunikacijske mreže (183470)
A. Bažant
4
ECTS
30+0+0+6 Radijske pristupne mreže (127425)
M. Grgić, G. Šišul
4
ECTS
30+0+0+15 Raspodijeljena obrada velike količine podataka (147660)
K. Pripužić, I. Podnar Žarko, D. Pintar
4
ECTS
30+0+0+12 Razvoj telekomunikacijske programske podrške (127423)
Ž. Car, M. Vuković
5
ECTS
45+0+0+0 Sustavi baza podataka (34462)
S. Zakošek
4
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje mrežom i uslugama (34469)
M. Mikuc, M. Randić
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2896)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0+0 Financijska matematika (68986)
I. Velčić, P. Posedel Šimović, Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+0+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
45+0+8+5 Fizika materijala (183500)
V. Gomzi
4
ECTS
45+0+0+0 Fourierova analiza (34557)
M. Krnić
4
ECTS
45+0+0+0 Linearna algebra (34563)
D. Žubrinić, T. Šikić
4
ECTS
45+0+0+0 Numerička matematika (34553)
J. Milišić, A. Žgaljić Keko
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
S. Pleslić
5
ECTS
60+0+0+0 Stohastički procesi (183365)
L. Mihoković
4
ECTS
45+0+0+0 Teorija grafova (34560)
M. Pavčević
Humanistički ili društveni predmeti (2627)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
25+0+5+0 Biblijska teologija 2 (86501)
N. Bilić
2
ECTS
15+15+0+0 Etika i nove tehnologije (195045)
S. Bogdan
2
ECTS
30+0+0+0 Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (57262)
B. Petrović
2
ECTS
30+0+0+0 Informatičko pravo (127458)
D. Dragičević
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Uvod u upravljanje znanjem (81678)
S. Pleslić
Stručna praksa (16443)
0
ECTS
0+0+0+120 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (4439)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 2 (89918)
V. Ćepulić
2
ECTS
30+0+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić, J. Havelka
1.5
ECTS
15+0+0+0 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
M. Đurasević
4
ECTS
3
ECTS
30+0+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić
4
ECTS
60+0+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
2
ECTS
6+0+20+0 Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe (207007)
M. Delimar, Ž. Car
3
ECTS
15+0+30+0 Programski jezik Go (209972)
T. Jagušt
4
ECTS
26+0+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek, K. Pripužić
3
ECTS
16+0+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Vuković, P. Skočir
4
ECTS
2
ECTS
30+0+0+30 Šah (69392)
K. Malarić
2
ECTS
30+0+0+30 Uvod u bridž (54600)
T. Brkljačić
Obvezni predmeti
8
ECTS
0+0+0+0 Diplomski projekt (46410)
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (57486)
Predmeti specijalizacije profila (2881)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+0+15 Automati sa svojstvom učenja (86446)
D. Jevtić
4
ECTS
30+0+0+15 Konkurentno programiranje (127420)
M. Kušek
5
ECTS
45+0+0+0 Napredni algoritmi i strukture podataka (34395)
N. Hlupić, M. Brčić
4
ECTS
30+0+0+0 Planiranje mobilnih sustava (34468)
R. Nađ
4
ECTS
30+0+0+15 Posrednici umreženih sustava (86500)
S. Srbljić, M. Šilić
4
ECTS
30+0+0+0 Prijenos podataka (34474)
A. Bažant
4
ECTS
30+0+0+15 Računarstvo zasnovano na uslugama (86518)
S. Srbljić, D. Škvorc, K. Vladimir
8
ECTS
60+0+0+45 Raspodijeljeni razvoj programske potpore (86521)
I. Čavrak, I. Bosnić
4
ECTS
30+0+0+9 Satelitske komunikacijske tehnologije (127426)
K. Malarić
4
ECTS
30+0+0+12 Sigurnost u Internetu (127418)
M. Mikuc, G. Gledec, M. Vuković
4
ECTS
30+0+0+15 Tehnologije elektroničkog poslovanja (127436)
Z. Skočir, B. Vrdoljak, D. Pintar, M. Vranić
4
ECTS
30+0+0+12 Umrežavanje sadržaja (127419)
I. Podnar Žarko, K. Pripužić
4
ECTS
30+0+0+15 Virtualna okruženja (86538)
I. Pandžić, K. Matković, M. Sužnjević
Humanistički ili društveni predmeti (3058)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić
2
ECTS
30+0+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić, F. Vukić, A. Battista Ilić, M. Omazić, K. Seletković, N. Poljak
2
ECTS
30+0+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić
2
ECTS
30+0+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas, V. Bilas
2
ECTS
30+0+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak
preporučeni izborni predmet (2889)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
5
ECTS
45+0+0+0 Analiza i projektiranje računalom (85975)
D. Jakobović
4
ECTS
30+0+0+0 Biomedicinska informatika (34378)
M. Cifrek, M. Končar
4
ECTS
30+0+0+6 Društvene mreže (127206)
V. Podobnik, J. Babić
4
ECTS
30+0+0+0 Energetika, okoliš i održivi razvoj (34426)
Ž. Tomšić, I. Rajšl
4
ECTS
30+0+0+15 Geoinformacijski sustavi (127415)
D. Škrlec
4
ECTS
30+0+0+0 Heurističke metode optimizacija (72561)
L. Skorin-Kapov, N. Skorin-Kapov
4
ECTS
30+0+0+0 Neizrazito, evolucijsko i neuro računarstvo (34475)
B. Dalbelo Bašić, M. Golub, M. Čupić
4
ECTS
30+0+0+13 Neizrazito, evolucijsko i neuro računarstvo (222767)
B. Dalbelo Bašić, M. Golub, M. Čupić
4
ECTS
30+0+0+15 Neuronske mreže (127251)
S. Lončarić, M. Subašić
4
ECTS
30+0+0+0 Obrada prirodnog jezika (34477)
G. Gledec, M. Bagić Babac
4
ECTS
30+0+0+6 Obrambeni sustavi i tehnologije (104313)
K. Ćosić
4
ECTS
30+0+0+0 Operacijska istraživanja (34384)
V. Mornar, M. Bagić Babac
4
ECTS
30+0+0+0 Poslovna inteligencija (34414)
I. Mekterović, L. Brkić
4
ECTS
30+0+0+15 Računalna forenzika (139971)
P. Pale
4
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje projektima (34431)
K. Fertalj, Ž. Car
4
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje rizikom (34387)
N. Debrecin, T. Capuder
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (4862)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
14+0+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek, I. Zadro
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
2
ECTS
9+0+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković, M. Orsag
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obvezni predmeti
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (57486)
Stručna praksa (16443)
0
ECTS
0+0+0+120 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo