Profil Bežične komunikacijske tehnologije

Bežične komunikacijske tehnologije obuhvaćaju znanstveno i stručno područje vezano uz:

  • načela i postupke generiranja, odašiljanja, rasprostiranja i prijama elektromagnetskih valova u području radijskih i optičkih frekvencija;
  • strukturu, značajke i razvoj uređaja i programske podrške uz pomoć kojih se navedeni postupci provode te arhitekturu radijskih i optičkih mreža i sustava u kojima se primjenjuju;
  • postupke za obradu i prijenos zvuka, slike i podataka;
  • elektromagnetsku kompatibilnost;
  • planiranje i projektiranje radijskih mreža i sustava (mreže za mobilne komunikacije, optičke mreže, radiodifuzijski sustavi, sustavi za zemaljske i satelitske komunikacije, radijske pristupne, gradske i lokalne mreže, navigacijski i radarski sustavi).

Ovdje se studenti osposobljavaju za poslove u telekomunikacijskoj industriji, kod operatora javnih mobilnih radijskih mreža, koncesionara radija i televizije, kod davatelja usluga prijenosa i emitiranja, na području poslovnih i privatnih mreža, tvrtki malog ili srednjeg gospodarstva koje se bave projektiranjem, instaliranjem i održavanjem radijskih sustava, u državnoj upravi na poslovima planiranja frekvencija, regulative i nadzora, u znanstvenima i nastavnim ustanovama na poslovima istraživanja i obrazovanja.  


Predmeti razlike

Studenti koji su završili preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije ili studij Računarstva na FER-u, ne trebaju upisivati razlikovne predmete. Studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišnog prvostupnika na drugom odgovarajućem preddiplomskom studiju upisuju dodatne predmete ovisno o razlici nastavnog programa koji su završili i nastavnog programa preddiplomskih studijskih programa na FER-u. Dodatne predmete odredit će individualno za svakog pristupnika Odbor za diplomski rad profila.


Struktura studija

Teorijski predmeti profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
45+0+0 Digitalna obradba signala (34397)
B. Jeren; D. Petrinović; T. Petković;
5
ECTS
38+7+0 Mikrovalna elektronika (86479)
D. Bonefačić;
5
ECTS
37+8+0 Optički komunikacijski sustavi (86492)
Z. Šipuš; M. Bosiljevac;
5
ECTS
45+0+0 Slučajni procesi u sustavima (34406)
S. Lončarić; D. Seršić;
5
ECTS
45+0+0 Videokomunikacijske tehnologije (34410)
S. Grgić;
Obvezni predmeti
5
ECTS
30+0+60 Laboratorij radiokomunikacijskih tehnologija 1 (35242)
D. Bonefačić; S. Grgić; Z. Šipuš;
Predmeti specijalizacije profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
30+0+0 Mobilni Internet (34453)
M. Grgić;
4
ECTS
28+0+4 Optičke mreže (86491)
Z. Šipuš; D. Babić;
4
ECTS
30+0+0 Planiranje mobilnih sustava (34468)
R. Nađ;
4
ECTS
30+0+9 Satelitske komunikacijske tehnologije (127426)
K. Malarić;
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0 Diskretna matematika (34556)
M. Krnić;
4
ECTS
45+0+0 Ekstremalna kombinatorika (72538)
A. Aglić Aljinović;
4
ECTS
45+0+0 Kompleksna analiza (34552)
N. Elezović; T. Burić;
5
ECTS
45+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić;
4
ECTS
45+0+0 Matematička logika i izračunljivost (61648)
M. Vuković;
5
ECTS
45+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić;
4
ECTS
45+0+0 Uvod u nanoznanost (83934)
V. Gomzi;
Humanistički ili društveni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić;
2
ECTS
30+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus;
2
ECTS
30+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić;
2
ECTS
14+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić; F. Vukić; A. Battista Ilić; M. Omazić; K. Seletković; N. Poljak;
2
ECTS
30+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić;
2
ECTS
30+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas; V. Bilas;
2
ECTS
30+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
15+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
4
ECTS
30+10+0 M-brojevi (214704)
M. Essert;
4
ECTS
30+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek;
1.5
ECTS
15+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević;
3
ECTS
14+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek; I. Zadro;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika R (147661)
D. Pintar; M. Vranić;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać;
3
ECTS
24+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević; M. Sužnjević;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
3
ECTS
15+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić; T. Jagušt;
4
ECTS
30+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder;
2
ECTS
9+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković; M. Orsag;
3
ECTS
18+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek; K. Pripužić;
2
ECTS
12+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo;
Teorijski predmeti profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
35+10+0 Antene i propagacija (91829)
Z. Šipuš; R. Zentner;
5
ECTS
60+0+10 Osnove bežičnih sustava (183474)
D. Bonefačić;
5
ECTS
45+0+0 Visokofrekvencijska elektronika (34551)
T. Kos; D. Babić;
Obvezni predmeti
3
ECTS
30+0+0 Diplomski seminar (45984)
3
ECTS
15+0+30 Laboratorij radiokomunikacijskih tehnologija 2 (35243)
D. Bonefačić; R. Zentner;
Predmeti specijalizacije profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+0 Digitalna audiotehnika (34483)
I. Đurek; A. Petošić;
4
ECTS
30+0+6 Digitalni radiodifuzijski sustavi (127427)
S. Grgić;
4
ECTS
30+0+6 Radijske pristupne mreže (127425)
M. Grgić; G. Šišul;
4
ECTS
30+0+12 Radiofrekvencijska i mikrovalna mjerenja (127428)
S. Hrabar;
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0 Financijska matematika (68986)
I. Velčić; P. Posedel Šimović; Z. Kostanjčar;
5
ECTS
45+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak; A. Sušac;
5
ECTS
45+8+5 Fizika materijala (183500)
V. Gomzi;
4
ECTS
45+0+0 Fourierova analiza (34557)
M. Krnić;
4
ECTS
45+0+0 Linearna algebra (34563)
D. Žubrinić; T. Šikić;
4
ECTS
45+0+0 Numerička matematika (34553)
J. Milišić; A. Žgaljić Keko;
5
ECTS
45+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
S. Pleslić;
5
ECTS
60+0+0 Stohastički procesi (183365)
N. Elezović;
4
ECTS
45+0+0 Teorija grafova (34560)
M. Pavčević;
Humanistički ili društveni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
25+5+0 Biblijska teologija 2 (86501)
N. Bilić;
2
ECTS
15+0+0 Etika i nove tehnologije (195045)
S. Bogdan;
2
ECTS
30+0+0 Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (57262)
B. Petrović;
2
ECTS
30+0+0 Informatičko pravo (127458)
D. Dragičević;
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0 Uvod u upravljanje znanjem (81678)
S. Pleslić;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
15+15+0 Kineski jezik 2 (89918)
V. Ćepulić;
2
ECTS
30+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić; J. Havelka;
1.5
ECTS
15+0+0 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
M. Đurasević;
4
ECTS
3
ECTS
30+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić;
4
ECTS
60+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
2
ECTS
6+20+0 Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe (207007)
M. Delimar; Ž. Car;
3
ECTS
15+30+0 Programski jezik Go (209972)
T. Jagušt;
4
ECTS
26+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek; K. Pripužić;
3
ECTS
16+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Vuković; P. Skočir;
4
ECTS
2
ECTS
30+0+30 Šah (69392)
K. Malarić;
2
ECTS
30+0+30 Uvod u bridž (54600)
T. Brkljačić;
Stručna praksa
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
0
ECTS
0+0+0 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo;
Obvezni predmeti
8
ECTS
0+0+0 Diplomski projekt (46409)
30
ECTS
0+0+0 Diplomski rad (57485)
preporučeni izborni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
4
ECTS
30+0+0 Ekonomija i ekologija radiokomunikacijskih sustava (72547)
K. Malarić; D. Šimunić; R. Zentner;
4
ECTS
30+0+0 Energetika, okoliš i održivi razvoj (34426)
Ž. Tomšić; I. Rajšl;
4
ECTS
30+0+15 Geoinformacijski sustavi (127415)
D. Škrlec;
4
ECTS
20+0+10 Inovativni elektromagnetski sustavi (86468)
Z. Šipuš; S. Hrabar;
4
ECTS
30+0+0 Procjene rizika (35217)
S. Šadek;
4
ECTS
30+0+0 Radarski sustavi (34498)
D. Bonefačić;
4
ECTS
30+0+0 Upravljanje projektima (34431)
K. Fertalj; Ž. Car;
4
ECTS
30+0+0 Upravljanje rizikom (34387)
N. Debrecin; T. Capuder;
Predmeti specijalizacije profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+0 Mobilni Internet (34453)
M. Grgić;
4
ECTS
28+0+4 Optičke mreže (86491)
Z. Šipuš; D. Babić;
4
ECTS
30+0+0 Planiranje mobilnih sustava (34468)
R. Nađ;
4
ECTS
30+0+9 Satelitske komunikacijske tehnologije (127426)
K. Malarić;
Humanistički ili društveni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić;
2
ECTS
30+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus;
2
ECTS
30+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić;
2
ECTS
14+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić; F. Vukić; A. Battista Ilić; M. Omazić; K. Seletković; N. Poljak;
2
ECTS
30+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić;
2
ECTS
30+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas; V. Bilas;
2
ECTS
30+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
15+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
1.5
ECTS
15+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević;
3
ECTS
14+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek; I. Zadro;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać;
3
ECTS
24+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević; M. Sužnjević;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
3
ECTS
15+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić; T. Jagušt;
4
ECTS
30+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder;
2
ECTS
9+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković; M. Orsag;
3
ECTS
18+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek; K. Pripužić;
2
ECTS
12+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo;
Obvezni predmeti
30
ECTS
0+0+0 Diplomski rad (57485)
Stručna praksa
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
0
ECTS
0+0+0 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo;