Profil Elektrotehnički sustavi i tehnologija

Elektrotehnički sustavi i tehnologija obuhvaćaju znanstveno i stručno područje vezano za:

 • metode razvoja i projektiranja, te koncepcije upravljanja i nadzora automatiziranih sustava u industrijskim, transportnim i energetskim postrojenjima, kao i u proizvodnim procesima;
 • računalne sustave za rad u stvarnom vremenu, za prihvat i obradbu signala;
 • industrijske komunikacijske mreže;
 • upravljanje putem interneta;
 • regulirane elektromotorne pogone;
 • mehatroničke sustave;
 • kinematiku i dinamiku mehanizama;
 • modeliranje, upravljanje i izgradnju sustava učinske elektronike;
 • električku, elektromehaničku i elektromagnetsku pretvorbu energije;
 • metodologiju projektiranja, gradnje i dijagnostike električkih strojeva i uređaja;
 • mehaničke i mehatroničke komponente, inteligentne senzore i aktuatore;
 • metodologiju i tehnologiju razvoja proizvoda.

  Stručnjaci ovoga studijskog profila osposobljavaju se za zapošljavanje u svim granama industrije, u srednjem i malom gospodarstvu, projektnim uredima te istraživačkim i razvojnim institutima, što uključuje poslove istraživanja, razvoja, projektiranja, konstruiranja, proizvodnje i modernizacije postrojenja u industriji, transportu i energetici, posebice na automatizaciji ekoloških postrojenja i projektiranju fleksibilnih proizvodnih linija.  

Predmeti razlike

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u trebaju položiti sljedeće predmete:

 • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva na FER-u trebaju upisati:
  • Automatsko upravljanje (5 ECTS)
  • Energijske tehnologije (6 ECTS)
 • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišnog prvostupnika na drugom odgovarajućem preddiplomskom studiju upisuju dodatne predmete ovisno o razlici nastavnog programa koji su završili i nastavnog programa preddiplomskog studijskog programa Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u. Dodatne predmete odredit će individualno za svakog pristupnika Odbor za diplomski rad profila.

 


Struktura studija

Akademska godina
Obvezni predmeti
5
ECTS
30+0+0+60 Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 1 (35228)
Ž. Jakopović, D. Žarko, D. Sumina
Teorijski predmeti profila (2581)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
45+0+12+0 Teorija električnih strojeva i transformatora (86532)
D. Žarko, S. Stipetić
5
ECTS
45+0+0+0 Učinska elektronika (34575)
Ž. Jakopović, V. Šunde
5
ECTS
45+0+12+0 Upravljanje elektromotornim pogonima (127429)
J. Matuško, D. Sumina
Predmeti specijalizacije profila (2608)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
30+0+0+0 Mehatronički sustavi (34383)
J. Matuško, Š. Ileš
4
ECTS
26+0+0+14 Mjerna tehnika (127435)
D. Ilić, R. Malarić, H. Hegeduš, P. Mostarac
4
ECTS
30+0+0+0 Modeliranje i simuliranje sustava (34376)
Ž. Ban
4
ECTS
26+0+4+0 Projektiranje i automatizacija industrijskih postrojenja (86510)
M. Vražić, D. Sumina
4
ECTS
30+0+0+15 Sklopni i zaštitni uređaji (86525)
K. Meštrović, A. Marušić
5
ECTS
40+0+0+5 Sustavi za rad u stvarnom vremenu (86529)
L. Jelenković
4
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje učinskim pretvaračima (34394)
Ž. Jakopović, V. Šunde
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2895)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0+0 Diskretna matematika (34556)
M. Krnić
4
ECTS
45+0+0+0 Ekstremalna kombinatorika (72538)
A. Aglić Aljinović
4
ECTS
45+0+0+0 Kompleksna analiza (34552)
N. Elezović, T. Burić
5
ECTS
45+0+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić
4
ECTS
45+0+0+0 Matematička logika i izračunljivost (61648)
M. Vuković
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
4
ECTS
45+0+0+0 Uvod u nanoznanost (83934)
V. Gomzi
Humanistički ili društveni predmeti (2626)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić
2
ECTS
30+0+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić, F. Vukić, A. Battista Ilić, M. Omazić, K. Seletković, N. Poljak
2
ECTS
30+0+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić
2
ECTS
30+0+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas, V. Bilas
2
ECTS
30+0+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (4166)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
4
ECTS
30+10+10+0 M-brojevi (214704)
M. Essert
4
ECTS
30+0+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
14+0+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek, I. Zadro
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika R (147661)
D. Pintar, M. Vranić
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
2
ECTS
9+0+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković, M. Orsag
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obvezni predmeti
3
ECTS
30+0+0+0 Diplomski seminar (45982)
3
ECTS
15+0+0+30 Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 2 (35229)
D. Ilić, I. Leniček, I. Erceg, Z. Hanić
Teorijski predmeti profila (2582)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
45+0+15+0 Dinamika industrijskih sustava (127430)
I. Erceg, Z. Hanić
5
ECTS
40+0+5+0 Teorija mjerenja (86533)
D. Ilić, I. Leniček
Predmeti specijalizacije profila (2609)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+15+0 Elektromotorni pogoni (91616)
D. Žarko, D. Sumina
4
ECTS
30+0+0+15 Mjerenja u tehnološkim procesima (127434)
R. Malarić, M. Jurčević, P. Mostarac
4
ECTS
30+0+15+12 Projektiranje u elektrostrojarstvu (127431)
D. Žarko, S. Stipetić
4
ECTS
30+0+0+8 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (86513)
M. Vučić, D. Petrinović
4
ECTS
30+0+8+0 Sinkroni strojevi i uzbudni sustavi (86524)
I. Erceg, Z. Hanić
4
ECTS
30+0+15+0 Spremnici energije (222175)
M. Delimar, H. Pandžić
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2896)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0+0 Financijska matematika (68986)
I. Velčić, P. Posedel Šimović, Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+0+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
45+0+8+5 Fizika materijala (183500)
V. Gomzi
4
ECTS
45+0+0+0 Fourierova analiza (34557)
M. Krnić
4
ECTS
45+0+0+0 Linearna algebra (34563)
D. Žubrinić, T. Šikić
4
ECTS
45+0+0+0 Numerička matematika (34553)
J. Milišić, A. Žgaljić Keko
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
S. Pleslić
5
ECTS
60+0+0+0 Stohastički procesi (183365)
L. Mihoković
4
ECTS
45+0+0+0 Teorija grafova (34560)
M. Pavčević
Humanistički ili društveni predmeti (2627)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
25+0+5+0 Biblijska teologija 2 (86501)
N. Bilić
2
ECTS
15+15+0+0 Etika i nove tehnologije (195045)
S. Bogdan
2
ECTS
30+0+0+0 Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (57262)
B. Petrović
2
ECTS
30+0+0+0 Informatičko pravo (127458)
D. Dragičević
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Uvod u upravljanje znanjem (81678)
S. Pleslić
Stručna praksa (16443)
0
ECTS
0+0+0+120 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (4439)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 2 (89918)
V. Ćepulić
2
ECTS
30+0+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić, J. Havelka
1.5
ECTS
15+0+0+0 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
M. Đurasević
4
ECTS
3
ECTS
30+0+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić
4
ECTS
60+0+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
2
ECTS
6+0+20+0 Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe (207007)
M. Delimar, Ž. Car
3
ECTS
15+0+30+0 Programski jezik Go (209972)
T. Jagušt
4
ECTS
26+0+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek, K. Pripužić
3
ECTS
16+0+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Vuković, P. Skočir
4
ECTS
2
ECTS
30+0+0+30 Šah (69392)
K. Malarić
2
ECTS
30+0+0+30 Uvod u bridž (54600)
T. Brkljačić
Obvezni predmeti
8
ECTS
0+0+0+0 Diplomski projekt (46408)
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (57483)
Predmeti specijalizacije profila (3004)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
10+0+0+20 Dijagnostika i monitoring strojeva i pogona (91830)
M. Vražić, Z. Hanić
4
ECTS
30+0+0+0 Mehatronički sustavi (34383)
J. Matuško, Š. Ileš
4
ECTS
26+0+0+14 Mjerna tehnika (127435)
D. Ilić, R. Malarić, H. Hegeduš, P. Mostarac
4
ECTS
30+0+0+0 Modeliranje i simuliranje sustava (34376)
Ž. Ban
4
ECTS
26+0+4+0 Projektiranje i automatizacija industrijskih postrojenja (86510)
M. Vražić, D. Sumina
4
ECTS
30+0+0+15 Sklopni i zaštitni uređaji (86525)
K. Meštrović, A. Marušić
5
ECTS
40+0+0+5 Sustavi za rad u stvarnom vremenu (86529)
L. Jelenković
4
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje učinskim pretvaračima (34394)
Ž. Jakopović, V. Šunde
Humanistički ili društveni predmeti (3058)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić
2
ECTS
30+0+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić, F. Vukić, A. Battista Ilić, M. Omazić, K. Seletković, N. Poljak
2
ECTS
30+0+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić
2
ECTS
30+0+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas, V. Bilas
2
ECTS
30+0+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak
preporučeni izborni predmeti (2886)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
4
ECTS
30+0+0+0 Elektrotehnička mjerenja (34425)
I. Leniček, V. Milardić
4
ECTS
30+0+0+0 Energetika, okoliš i održivi razvoj (34426)
Ž. Tomšić, I. Rajšl
4
ECTS
30+0+0+0 Inteligentni sustavi upravljanja (34381)
M. Baotić, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+6 Interaktivni simulacijski sustavi (183366)
S. Popović
4
ECTS
30+0+0+0 Materijali u elektrotehničkim proizvodima (34428)
V. Šunde, M. Vražić
4
ECTS
30+0+0+6 Obrambeni sustavi i tehnologije (104313)
K. Ćosić
4
ECTS
30+0+0+0 Operacijska istraživanja (34384)
V. Mornar, M. Bagić Babac
4
ECTS
30+0+0+0 Procesna automatizacija (34373)
M. Vašak, V. Lešić
4
ECTS
30+0+0+0 Procjene rizika (35217)
S. Šadek
5
ECTS
45+0+0+0 Računala i procesi (34418)
I. Čavrak, H. Mlinarić
4
ECTS
30+0+0+0 Razvoj elektrotehničkih proizvoda (34423)
Ž. Jakopović, D. Žarko
4
ECTS
30+0+0+0 Tehnička mehanika (34388)
I. Erceg
4
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje projektima (34431)
K. Fertalj, Ž. Car
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (4862)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
14+0+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek, I. Zadro
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
2
ECTS
9+0+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković, M. Orsag
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obvezni predmeti
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (57483)
Stručna praksa (16443)
0
ECTS
0+0+0+120 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo