Profil Elektroničko i računalno inženjerstvo

Elektroničko i računalno inženjerstvo omogućava studentima postizanje kompetencija potrebnih u razvoju, projektiranju i izvedbi elektroničkih sustava temeljenih na analognim i digitalnim sklopovima, računalima, sustavima na čipu te u razvoju pripadne programske podrške. Područja primjene postignutih znanja su u elektroničkim sustavima, upravljanju procesima, komunikacijama, instrumentaciji i inteligentnim sustavima. Obuhvaća mjerenje fizikalnih veličina, pretvorbu u električki signal, analognu i digitalnu predobradu i ugrađene računalne sustave i mreže za obradu, pohranu, prijenos, analizu i prikaz informacija. Težište studija jest na integriranju multidisciplinarnih znanja, sklopovlja, algoritama i programske podrške u svrhu ostvarivanja cjelovitih rješenja u svim granama ljudske djelatnosti.

Profil osigurava završenim studentima široka sustavna znanja i vještine u primjenama elektroničkih i ugrađenih računalnih sustava, te ih osposobljava za odgovarajuće pozicije u planiranju, realizaciji, vođenju i nadzoru istraživačkih i razvojnih projekata u modernom gospodarskom okruženju, znanstvenim organizacijama i uslužnim sustavima suvremenog informacijskog društva.  

Predmeti razlike

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u trebaju položiti sljedeće predmete:

  • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva na FER-u trebaju upisati:
    • Električni krugovi (7 ECTS)
    • Elektronika 2 (4 ECTS)
  • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišnog prvostupnika na drugom odgovarajućem preddiplomskom studiju upisuju dodatne predmete ovisno o razlici nastavnog programa koji su završili i nastavnog programa preddiplomskog studijskog programa Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u. Dodatne predmete odredit će individualno za svakog pristupnika Odbor za diplomski rad profila.

Struktura studija

Teorijski predmeti profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
45+0+0 Analogna i mješovita obrada signala (34559)
I. Lacković; D. Jurišić;
5
ECTS
45+0+0 Digitalna obradba signala (34397)
B. Jeren; D. Petrinović; T. Petković;
5
ECTS
45+0+0 Slučajni procesi u sustavima (34406)
S. Lončarić; D. Seršić;
Obvezni predmeti
5
ECTS
30+0+60 Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 1 (35232)
D. Petrinović; I. Lacković; M. Subašić;
Predmeti specijalizacije profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
30+0+15 Senzorske tehnologije (86523)
M. Cifrek; Ž. Lučev Vasić;
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0 Diskretna matematika (34556)
M. Krnić;
4
ECTS
45+0+0 Ekstremalna kombinatorika (72538)
A. Aglić Aljinović;
4
ECTS
45+0+0 Kompleksna analiza (34552)
N. Elezović; T. Burić;
5
ECTS
45+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić;
4
ECTS
45+0+0 Matematička logika i izračunljivost (61648)
M. Vuković;
5
ECTS
45+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić;
4
ECTS
4
ECTS
45+0+0 Uvod u nanoznanost (83934)
V. Gomzi;
Humanistički ili društveni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić;
2
ECTS
30+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus;
2
ECTS
30+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić;
2
ECTS
14+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić; F. Vukić; A. Battista Ilić; M. Omazić; K. Seletković; N. Poljak;
2
ECTS
30+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić;
2
ECTS
30+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas; V. Bilas;
2
ECTS
30+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
15+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
4
ECTS
30+10+0 M-brojevi (214704)
M. Essert;
4
ECTS
30+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek;
1.5
ECTS
15+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević;
3
ECTS
14+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek; I. Zadro;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika R (147661)
D. Pintar; M. Vranić;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać;
3
ECTS
24+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević; M. Sužnjević;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
3
ECTS
15+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić; T. Jagušt;
4
ECTS
30+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder;
2
ECTS
9+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković; M. Orsag;
3
ECTS
18+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek; K. Pripužić;
2
ECTS
12+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo;
Teorijski predmeti profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
45+0+0 Elektronička instrumentacija (34521)
R. Magjarević; V. Bilas;
5
ECTS
45+12+0 Obrada signala u komunikacijama (86489)
M. Vučić;
Obvezni predmeti
3
ECTS
30+0+0 Diplomski seminar (45973)
3
ECTS
15+0+30 Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 2 (35233)
R. Magjarević; V. Bilas; M. Vučić;
Predmeti specijalizacije profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
5
ECTS
24+15+13 Digitalna obrada i analiza slike (183463)
S. Lončarić; M. Subašić; T. Petković;
4
ECTS
30+0+10 Operacijski sustavi za ugrađena računala (127438)
L. Jelenković;
4
ECTS
30+0+8 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (86513)
M. Vučić; D. Petrinović;
4
ECTS
30+0+15 Sustavi za praćenje i vođenje procesa (169195)
B. Jeren; P. Pale;
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0 Financijska matematika (68986)
I. Velčić; P. Posedel Šimović; Z. Kostanjčar;
5
ECTS
45+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak; A. Sušac;
4
ECTS
45+0+0 Fizika materijala (34565)
V. Gomzi;
4
ECTS
45+0+0 Fourierova analiza (34557)
M. Krnić;
4
ECTS
45+0+0 Linearna algebra (34563)
D. Žubrinić; T. Šikić;
4
ECTS
45+0+0 Numerička matematika (34553)
J. Milišić; A. Žgaljić Keko;
5
ECTS
45+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
S. Pleslić;
5
ECTS
60+0+0 Stohastički procesi (183365)
N. Elezović;
4
ECTS
45+0+0 Teorija grafova (34560)
M. Pavčević;
Humanistički ili društveni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
25+5+0 Biblijska teologija 2 (86501)
N. Bilić;
2
ECTS
15+0+0 Etika i nove tehnologije (195045)
S. Bogdan;
2
ECTS
30+0+0 Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (57262)
B. Petrović;
2
ECTS
30+0+0 Informatičko pravo (127458)
D. Dragičević;
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0 Uvod u upravljanje znanjem (81678)
S. Pleslić;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
15+15+0 Kineski jezik 2 (89918)
V. Ćepulić;
2
ECTS
30+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić; J. Havelka;
1.5
ECTS
15+0+0 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
M. Đurasević;
4
ECTS
3
ECTS
30+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić;
4
ECTS
60+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
2
ECTS
6+20+0 Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe (207007)
M. Delimar; Ž. Car;
3
ECTS
15+30+0 Programski jezik Go (209972)
T. Jagušt;
4
ECTS
26+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek; K. Pripužić;
3
ECTS
16+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Kušek; M. Vuković;
4
ECTS
2
ECTS
30+0+30 Šah (69392)
K. Malarić;
2
ECTS
30+0+30 Uvod u bridž (54600)
T. Brkljačić;
Stručna praksa
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
0
ECTS
0+0+0 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo;
Obvezni predmeti
8
ECTS
0+0+0 Diplomski projekt (46406)
30
ECTS
0+0+0 Diplomski rad (57480)
preporučeni izborni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
4
ECTS
30+0+0 Biomedicinska informatika (34378)
M. Cifrek; M. Končar;
4
ECTS
45+0+0 Biomedicinska instrumentacija (86447)
R. Magjarević; I. Lacković;
4
ECTS
26+0+4 Digitalna obrada govora (86450)
D. Petrinović;
4
ECTS
30+0+15 Izvori napajanja elektroničkih uređaja (86469)
M. Cifrek; I. Krois;
4
ECTS
30+0+0 Multisenzorski sustavi i lokomocija (34546)
M. Cifrek;
4
ECTS
30+0+0 Napredne metode digitalne obrade signala (34412)
D. Seršić;
4
ECTS
30+0+15 Neuronske mreže (127251)
S. Lončarić; M. Subašić;
4
ECTS
30+0+0 Operacijska istraživanja (34384)
V. Mornar; M. Bagić Babac;
4
ECTS
30+0+0 Procjene rizika (35217)
S. Šadek;
4
ECTS
30+0+15 Računalna forenzika (139971)
P. Pale;
4
ECTS
30+0+0 Upravljanje projektima (34431)
K. Fertalj; Ž. Car;
Predmeti specijalizacije profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+6 Alati za razvoj digitalnih sustava (86445)
M. Vučić;
4
ECTS
30+0+15 Biomedicinski signali i sustavi (86448)
M. Cifrek; I. Lacković; Ž. Lučev Vasić;
4
ECTS
30+0+15 Programska potpora industrijskih ugradbenih sustava (86508)
M. Cifrek; H. Džapo;
4
ECTS
30+0+15 Senzorske tehnologije (86523)
M. Cifrek; Ž. Lučev Vasić;
4
ECTS
30+0+0 Sustavi s umreženim senzorima (69340)
V. Bilas; D. Vasić;
Humanistički ili društveni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić;
2
ECTS
30+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus;
2
ECTS
30+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić;
2
ECTS
14+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić; F. Vukić; A. Battista Ilić; M. Omazić; K. Seletković; N. Poljak;
2
ECTS
30+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić;
2
ECTS
30+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas; V. Bilas;
2
ECTS
30+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
15+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
1.5
ECTS
15+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević;
3
ECTS
14+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek; I. Zadro;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać;
3
ECTS
24+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević; M. Sužnjević;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
3
ECTS
15+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić; T. Jagušt;
4
ECTS
30+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder;
2
ECTS
9+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković; M. Orsag;
3
ECTS
18+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek; K. Pripužić;
2
ECTS
12+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo;
Obvezni predmeti
30
ECTS
0+0+0 Diplomski rad (57480)
Stručna praksa
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
0
ECTS
0+0+0 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo;