Profil Elektroničko i računalno inženjerstvo

Elektroničko i računalno inženjerstvo omogućava studentima postizanje kompetencija potrebnih u razvoju, projektiranju i izvedbi elektroničkih sustava temeljenih na analognim i digitalnim sklopovima, računalima, sustavima na čipu te u razvoju pripadne programske podrške. Područja primjene postignutih znanja su u elektroničkim sustavima, upravljanju procesima, komunikacijama, instrumentaciji i inteligentnim sustavima. Obuhvaća mjerenje fizikalnih veličina, pretvorbu u električki signal, analognu i digitalnu predobradu i ugrađene računalne sustave i mreže za obradu, pohranu, prijenos, analizu i prikaz informacija. Težište studija jest na integriranju multidisciplinarnih znanja, sklopovlja, algoritama i programske podrške u svrhu ostvarivanja cjelovitih rješenja u svim granama ljudske djelatnosti.

Profil osigurava završenim studentima široka sustavna znanja i vještine u primjenama elektroničkih i ugrađenih računalnih sustava, te ih osposobljava za odgovarajuće pozicije u planiranju, realizaciji, vođenju i nadzoru istraživačkih i razvojnih projekata u modernom gospodarskom okruženju, znanstvenim organizacijama i uslužnim sustavima suvremenog informacijskog društva.  

Predmeti razlike

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u trebaju položiti sljedeće predmete:

  • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva na FER-u trebaju upisati:
    • Električni krugovi (7 ECTS)
    • Elektronika 2 (4 ECTS)
  • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišnog prvostupnika na drugom odgovarajućem preddiplomskom studiju upisuju dodatne predmete ovisno o razlici nastavnog programa koji su završili i nastavnog programa preddiplomskog studijskog programa Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u. Dodatne predmete odredit će individualno za svakog pristupnika Odbor za diplomski rad profila.

Struktura studija

Akademska godina
Obvezni predmeti
5
ECTS
30+0+0+60 Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 1 (35232)
D. Petrinović, I. Lacković, M. Subašić
Teorijski predmeti profila (2577)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
45+0+0+0 Analogna i mješovita obrada signala (34559)
I. Lacković, D. Jurišić
5
ECTS
45+0+0+0 Digitalna obradba signala (34397)
B. Jeren, D. Petrinović, T. Petković
5
ECTS
45+0+0+0 Slučajni procesi u sustavima (34406)
S. Lončarić, D. Seršić
Predmeti specijalizacije profila (2604)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
30+0+0+15 Senzorske tehnologije (86523)
M. Cifrek, Ž. Lučev Vasić
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2895)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0+0 Diskretna matematika (34556)
M. Krnić
4
ECTS
45+0+0+0 Ekstremalna kombinatorika (72538)
A. Aglić Aljinović
4
ECTS
45+0+0+0 Kompleksna analiza (34552)
N. Elezović, T. Burić
5
ECTS
45+0+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić
4
ECTS
45+0+0+0 Matematička logika i izračunljivost (61648)
M. Vuković
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
4
ECTS
45+0+0+0 Uvod u nanoznanost (83934)
V. Gomzi
Humanistički ili društveni predmeti (2626)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić
2
ECTS
30+0+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić, F. Vukić, A. Battista Ilić, M. Omazić, K. Seletković, N. Poljak
2
ECTS
30+0+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić
2
ECTS
30+0+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas, V. Bilas
2
ECTS
30+0+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (4166)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
4
ECTS
30+10+10+0 M-brojevi (214704)
M. Essert
4
ECTS
30+0+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
14+0+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek, I. Zadro
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika R (147661)
D. Pintar, M. Vranić
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
2
ECTS
9+0+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković, M. Orsag
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obvezni predmeti
3
ECTS
30+0+0+0 Diplomski seminar (45973)
3
ECTS
15+0+0+30 Laboratorij elektroničkog i računalnog inženjerstva 2 (35233)
R. Magjarević, V. Bilas, M. Vučić
Teorijski predmeti profila (2578)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
45+0+0+0 Elektronička instrumentacija (34521)
R. Magjarević, V. Bilas
5
ECTS
45+0+12+0 Obrada signala u komunikacijama (86489)
M. Vučić
Predmeti specijalizacije profila (2605)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
5
ECTS
24+0+15+13 Digitalna obrada i analiza slike (183463)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
4
ECTS
30+0+0+10 Operacijski sustavi za ugrađena računala (127438)
L. Jelenković
4
ECTS
30+0+0+8 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (86513)
M. Vučić, D. Petrinović
4
ECTS
30+0+0+15 Sustavi za praćenje i vođenje procesa (169195)
B. Jeren, P. Pale
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2896)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0+0 Financijska matematika (68986)
I. Velčić, P. Posedel Šimović, Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+0+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
45+0+8+5 Fizika materijala (183500)
V. Gomzi
4
ECTS
45+0+0+0 Fourierova analiza (34557)
M. Krnić
4
ECTS
45+0+0+0 Linearna algebra (34563)
D. Žubrinić, T. Šikić
4
ECTS
45+0+0+0 Numerička matematika (34553)
J. Milišić, A. Žgaljić Keko
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
S. Pleslić
5
ECTS
60+0+0+0 Stohastički procesi (183365)
L. Mihoković
4
ECTS
45+0+0+0 Teorija grafova (34560)
M. Pavčević
Humanistički ili društveni predmeti (2627)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
25+0+5+0 Biblijska teologija 2 (86501)
N. Bilić
2
ECTS
15+15+0+0 Etika i nove tehnologije (195045)
S. Bogdan
2
ECTS
30+0+0+0 Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (57262)
B. Petrović
2
ECTS
30+0+0+0 Informatičko pravo (127458)
D. Dragičević
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Uvod u upravljanje znanjem (81678)
S. Pleslić
Stručna praksa (16443)
0
ECTS
0+0+0+120 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (4439)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 2 (89918)
V. Ćepulić
2
ECTS
30+0+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić, J. Havelka
1.5
ECTS
15+0+0+0 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
M. Đurasević
4
ECTS
3
ECTS
30+0+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić
4
ECTS
60+0+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
2
ECTS
6+0+20+0 Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe (207007)
M. Delimar, Ž. Car
3
ECTS
15+0+30+0 Programski jezik Go (209972)
T. Jagušt
4
ECTS
26+0+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek, K. Pripužić
3
ECTS
16+0+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Vuković, P. Skočir
4
ECTS
2
ECTS
30+0+0+30 Šah (69392)
K. Malarić
2
ECTS
30+0+0+30 Uvod u bridž (54600)
T. Brkljačić
Obvezni predmeti
8
ECTS
0+0+0+0 Diplomski projekt (46406)
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (57480)
Predmeti specijalizacije profila (2879)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+0+6 Alati za razvoj digitalnih sustava (86445)
M. Vučić
4
ECTS
30+0+0+15 Biomedicinski signali i sustavi (86448)
M. Cifrek, I. Lacković, Ž. Lučev Vasić
4
ECTS
30+0+0+15 Programska potpora industrijskih ugradbenih sustava (86508)
M. Cifrek, H. Džapo
4
ECTS
30+0+0+15 Senzorske tehnologije (86523)
M. Cifrek, Ž. Lučev Vasić
4
ECTS
30+0+0+0 Sustavi s umreženim senzorima (69340)
V. Bilas, D. Vasić
Humanistički ili društveni predmeti (3058)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić
2
ECTS
30+0+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić, F. Vukić, A. Battista Ilić, M. Omazić, K. Seletković, N. Poljak
2
ECTS
30+0+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić
2
ECTS
30+0+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas, V. Bilas
2
ECTS
30+0+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak
preporučeni izborni predmeti (2884)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
4
ECTS
30+0+0+0 Biomedicinska informatika (34378)
M. Cifrek, M. Končar
4
ECTS
45+0+0+0 Biomedicinska instrumentacija (86447)
R. Magjarević, I. Lacković
4
ECTS
26+0+0+4 Digitalna obrada govora (86450)
D. Petrinović
4
ECTS
30+0+0+15 Izvori napajanja elektroničkih uređaja (86469)
M. Cifrek, I. Krois
4
ECTS
30+0+0+0 Multisenzorski sustavi i lokomocija (34546)
M. Cifrek
4
ECTS
30+0+0+0 Napredne metode digitalne obrade signala (34412)
D. Seršić
4
ECTS
30+0+0+15 Neuronske mreže (127251)
S. Lončarić, M. Subašić
4
ECTS
30+0+0+0 Operacijska istraživanja (34384)
V. Mornar, M. Bagić Babac
4
ECTS
30+0+0+0 Procjene rizika (35217)
S. Šadek
4
ECTS
30+0+0+15 Računalna forenzika (139971)
P. Pale
4
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje projektima (34431)
K. Fertalj, Ž. Car
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (4862)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
14+0+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek, I. Zadro
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
2
ECTS
9+0+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković, M. Orsag
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obvezni predmeti
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (57480)
Stručna praksa (16443)
0
ECTS
0+0+0+120 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo