Profil Elektroenergetika

Elektroenergetika je stručno i znanstveno područje elektrotehnike, ali i energetike, u kojem se izučavaju i unapređuju područja proizvodnje, prijenosa, razdiobe i uporabe električne energije, kao i problemi gospodarenja. Savladavajući ta znanja studenti se paralelno upoznaju i s:

 • teorijom vođenja i upravljanja sustavima;
 • metodama optimiranja i racionalizacije, regulacije i automatizacije;
 • teorijom pouzdanosti;
 • ekspertnim sustavima;
 • metodama očuvanja i zaštite okoliša;
 • metodama racionalne uporabe energije;
 • ekonomskim analizama;
 • metodama dinamičkih i prijelaznih pojava u elektroenergetskom sustavu (ees);
 • zaštitom i optimizacijom u EES-u;
 • razvojem i optimiranjem mreža;
 • prijelaznim pojavama;
 • razvojem, stabilnosti, pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti podsustava EES-a;
 • matematičkim modelima komponenata i podsustava elektrana;
 • determinističkim i vjerojatnosnim analizama sigurnosti;
 • modeliranjem razvoja i analizom utjecaja EES-a na okoliš;
 • uspostavom tržišta električne energije, upravljanjem rizikom i trgovanjem električnom energijom;
 • gospodarskim modeliranjem, poslovnim upravljanjem, upravljanjem ljudskim potencijalima, mikroekonomijom, marketingom i sl.

Ovaj profil ogleda se u širokom poznavanju spomenutih područja i potrebi razvijanja tih područja, što znači i razvijanja novih energetskih tehnologija.

Područje rada za koje se osposobljavaju magistri ovog profila i poslovi kojima se pretežno bave jesu:

 • izradba projekata od električnih instalacija, razdjelnih i prijenosnih mreža, do klasičnih i nuklearnih elektrana;
 • projektantski poslovi i održavanje pogona u tvornicama elektroenergetskih proizvoda kao i ostalih;
 • poslovi razvoja, održavanja i inspekcijske službe u ustanovama pojedinih javnih službi;
 • vođenje i održavanje pogona elektroenergetskog sustava te većih klasičnih i nuklearnih elektrana;
 • planiranje i upravljanje ostalim energetskim sustavima;
 • rješavanje problema opskrbe velikih gradova i velikih industrijskih kompleksa svim oblicima energije;
 • upravljanje projektima u svim financijskim institucijama;
 • radom u institucijama tržišta i onim koji trguju električnom energijom te u razvojnim i znanstvenim institucijama.  
Predmeti razlike

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u trebaju položiti sljedeće predmete:

 • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva na FER-u trebaju upisati:
  • Električni krugovi (7 ECTS)
  • Elektromagnetska polja (6 ECTS)
 • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišnog prvostupnika na drugom odgovarajućem preddiplomskom studiju upisuju dodatne predmete ovisno o razlici nastavnog programa koji su završili i nastavnog programa preddiplomskog studijskog programa Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u. Dodatne predmete odredit će individualno za svakog pristupnika Odbor za diplomski rad profila.

Struktura studija

Teorijski predmeti profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
45+30+0 Analiza elektroenergetskog sustava (127564)
I. Pavić; M. Delimar;
5
ECTS
5
ECTS
45+15+0 Energijske pretvorbe (127408)
D. Grgić; S. Šadek;
Obvezni predmeti
5
ECTS
30+0+60 Laboratorij elektroenergetike 1 (35230)
D. Grgić; J. Havelka;
Predmeti specijalizacije profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
30+0+0 Automatizacija električnih postrojenja (35209)
J. Havelka;
4
ECTS
30+15+0 Nuklearno inženjerstvo (86486)
D. Grgić; S. Šadek;
4
ECTS
30+15+0 Razdjelne mreže i distribuirana proizvodnja (86522)
H. Pandžić; T. Capuder;
4
ECTS
30+15+0 Tržište električne energije (86534)
I. Kuzle; H. Pandžić;
5
ECTS
45+0+0 Učinska elektronika (34575)
Ž. Jakopović; V. Šunde;
4
ECTS
30+0+15 Zaštita elektroenergetskog sustava (86540)
A. Marušić; J. Havelka;
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0 Diskretna matematika (34556)
M. Krnić;
4
ECTS
45+0+0 Ekstremalna kombinatorika (72538)
A. Aglić Aljinović;
4
ECTS
45+0+0 Kompleksna analiza (34552)
N. Elezović; T. Burić;
5
ECTS
45+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić;
4
ECTS
45+0+0 Matematička logika i izračunljivost (61648)
M. Vuković;
5
ECTS
45+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić;
4
ECTS
4
ECTS
45+0+0 Uvod u nanoznanost (83934)
V. Gomzi;
Humanistički ili društveni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić;
2
ECTS
30+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus;
2
ECTS
30+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić;
2
ECTS
14+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić; F. Vukić; A. Battista Ilić; M. Omazić; K. Seletković; N. Poljak;
2
ECTS
30+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić;
2
ECTS
30+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas; V. Bilas;
2
ECTS
30+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
15+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
4
ECTS
30+10+0 M-brojevi (214704)
M. Essert;
4
ECTS
30+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek;
1.5
ECTS
15+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević;
3
ECTS
14+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek; I. Zadro;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika R (147661)
D. Pintar; M. Vranić;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać;
3
ECTS
24+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević; M. Sužnjević;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
3
ECTS
15+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić; T. Jagušt;
4
ECTS
30+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder;
2
ECTS
9+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković; M. Orsag;
3
ECTS
18+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek; K. Pripužić;
2
ECTS
12+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo;
Teorijski predmeti profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
40+5+0 Ekonomija u energetici (86456)
S. Krajcar; Ž. Tomšić;
5
ECTS
39+6+0 Tehnika visokog napona (86530)
I. Uglešić; V. Milardić;
Obvezni predmeti
3
ECTS
30+0+0 Diplomski seminar (45963)
3
ECTS
15+0+30 Laboratorij elektroenergetike 2 (35231)
I. Uglešić; V. Milardić;
Predmeti specijalizacije profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+15+0 Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost (127411)
Ž. Tomšić;
4
ECTS
4
ECTS
30+0+0 Nadzemni vodovi i kabeli (34489)
I. Pavić; V. Milardić;
4
ECTS
30+0+0 Napajanje električne vuče (34445)
I. Uglešić;
4
ECTS
30+15+0 Nuklearna sigurnost (86485)
D. Grgić; S. Šadek;
4
ECTS
25+15+0 Obnovljivi izvori i napredne tehnologije (86488)
D. Grgić; K. Trontl;
4
ECTS
4
ECTS
30+15+0 Prijenos topline i mase (86506)
N. Debrecin;
4
ECTS
30+8+0 Sinkroni strojevi i uzbudni sustavi (86524)
I. Erceg; Z. Hanić;
4
ECTS
30+0+15 Specijalni sustavi zaštite (86527)
A. Marušić;
4
ECTS
30+15+0 Spremnici energije (222175)
4
ECTS
30+0+0 Vođenje elektroenergetske mreže (57256)
I. Pavić; J. Havelka;
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0 Financijska matematika (68986)
I. Velčić; P. Posedel Šimović; Z. Kostanjčar;
5
ECTS
45+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak; A. Sušac;
4
ECTS
45+0+0 Fizika materijala (34565)
V. Gomzi;
4
ECTS
45+0+0 Fourierova analiza (34557)
M. Krnić;
4
ECTS
45+0+0 Linearna algebra (34563)
D. Žubrinić; T. Šikić;
4
ECTS
45+0+0 Numerička matematika (34553)
J. Milišić; A. Žgaljić Keko;
5
ECTS
45+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
S. Pleslić;
5
ECTS
60+0+0 Stohastički procesi (183365)
N. Elezović;
4
ECTS
45+0+0 Teorija grafova (34560)
M. Pavčević;
Humanistički ili društveni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
25+5+0 Biblijska teologija 2 (86501)
N. Bilić;
2
ECTS
15+0+0 Etika i nove tehnologije (195045)
S. Bogdan;
2
ECTS
30+0+0 Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (57262)
B. Petrović;
2
ECTS
30+0+0 Informatičko pravo (127458)
D. Dragičević;
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0 Uvod u upravljanje znanjem (81678)
S. Pleslić;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
15+15+0 Kineski jezik 2 (89918)
V. Ćepulić;
2
ECTS
30+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić; J. Havelka;
1.5
ECTS
15+0+0 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
M. Đurasević;
4
ECTS
3
ECTS
30+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić;
4
ECTS
60+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
2
ECTS
6+20+0 Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe (207007)
M. Delimar; Ž. Car;
3
ECTS
15+30+0 Programski jezik Go (209972)
T. Jagušt;
4
ECTS
26+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek; K. Pripužić;
3
ECTS
16+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Kušek; M. Vuković;
4
ECTS
2
ECTS
30+0+30 Šah (69392)
K. Malarić;
2
ECTS
30+0+30 Uvod u bridž (54600)
T. Brkljačić;
Stručna praksa
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
0
ECTS
0+0+0 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo;
Obvezni predmeti
8
ECTS
0+0+0 Diplomski projekt (46404)
30
ECTS
0+0+0 Diplomski rad (57479)
preporučeni izborni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
4
ECTS
30+0+15 Djelovanje i zaštita od zračenja (86454)
K. Trontl; M. Matijević;
5
ECTS
30+0+13 Električna rasvjeta (183446)
S. Krajcar; D. Škrlec;
4
ECTS
30+0+0 Energetika, okoliš i održivi razvoj (34426)
Ž. Tomšić; I. Rajšl;
4
ECTS
30+0+15 Geoinformacijski sustavi (127415)
D. Škrlec;
4
ECTS
30+0+0 Kvaliteta opskrbe električnom energijom (34511)
J. Havelka;
4
ECTS
30+15+0 Održavanje elektroenergetskog sustava (86490)
I. Kuzle; H. Pandžić;
4
ECTS
30+0+0 Operacijska istraživanja (34384)
V. Mornar; M. Bagić Babac;
4
ECTS
30+0+0 Tehnička mehanika (34388)
I. Erceg;
4
ECTS
30+0+0 Upravljanje projektima (34431)
K. Fertalj; Ž. Car;
4
ECTS
30+0+0 Upravljanje rizikom (34387)
N. Debrecin; T. Capuder;
Predmeti specijalizacije profila
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+0 Automatizacija električnih postrojenja (35209)
J. Havelka;
4
ECTS
30+0+0 Elektroenergetske mreže (34443)
I. Pavić; V. Milardić;
4
ECTS
30+0+15 Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a (127405)
Ž. Tomšić; I. Rajšl;
4
ECTS
30+0+0 Nuklearni gorivi ciklus i reaktorski materijali (34482)
K. Trontl; M. Matijević;
4
ECTS
30+15+0 Nuklearno inženjerstvo (86486)
D. Grgić; S. Šadek;
4
ECTS
30+0+0 Numerički postupci u elektroenergetici (34487)
I. Pavić; M. Delimar;
4
ECTS
21+2+7 Prenaponska zaštita (86594)
I. Uglešić;
4
ECTS
30+0+0 Procjene rizika (35217)
S. Šadek;
4
ECTS
30+15+0 Razdjelne mreže i distribuirana proizvodnja (86522)
H. Pandžić; T. Capuder;
5
ECTS
45+0+0 Učinska elektronika (34575)
Ž. Jakopović; V. Šunde;
4
ECTS
30+0+15 Zaštita elektroenergetskog sustava (86540)
A. Marušić; J. Havelka;
Humanistički ili društveni predmeti
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić;
2
ECTS
30+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus;
2
ECTS
30+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić;
2
ECTS
14+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić; F. Vukić; A. Battista Ilić; M. Omazić; K. Seletković; N. Poljak;
2
ECTS
30+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić;
2
ECTS
30+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas; V. Bilas;
2
ECTS
30+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak;
Vještine
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
2
ECTS
15+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
1.5
ECTS
15+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević;
3
ECTS
14+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek; I. Zadro;
4
ECTS
30+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać;
3
ECTS
24+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević; M. Sužnjević;
2
ECTS
30+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat;
3
ECTS
15+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić; T. Jagušt;
4
ECTS
30+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder;
2
ECTS
9+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković; M. Orsag;
3
ECTS
18+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek; K. Pripužić;
2
ECTS
12+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo;
Obvezni predmeti
30
ECTS
0+0+0 Diplomski rad (57479)
Stručna praksa
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0
0
ECTS
0+0+0 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo;