Profil Elektroenergetika

Elektroenergetika je stručno i znanstveno područje elektrotehnike, ali i energetike, u kojem se izučavaju i unapređuju područja proizvodnje, prijenosa, razdiobe i uporabe električne energije, kao i problemi gospodarenja. Savladavajući ta znanja studenti se paralelno upoznaju i s:

 • teorijom vođenja i upravljanja sustavima;
 • metodama optimiranja i racionalizacije, regulacije i automatizacije;
 • teorijom pouzdanosti;
 • ekspertnim sustavima;
 • metodama očuvanja i zaštite okoliša;
 • metodama racionalne uporabe energije;
 • ekonomskim analizama;
 • metodama dinamičkih i prijelaznih pojava u elektroenergetskom sustavu (ees);
 • zaštitom i optimizacijom u EES-u;
 • razvojem i optimiranjem mreža;
 • prijelaznim pojavama;
 • razvojem, stabilnosti, pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti podsustava EES-a;
 • matematičkim modelima komponenata i podsustava elektrana;
 • determinističkim i vjerojatnosnim analizama sigurnosti;
 • modeliranjem razvoja i analizom utjecaja EES-a na okoliš;
 • uspostavom tržišta električne energije, upravljanjem rizikom i trgovanjem električnom energijom;
 • gospodarskim modeliranjem, poslovnim upravljanjem, upravljanjem ljudskim potencijalima, mikroekonomijom, marketingom i sl.

Ovaj profil ogleda se u širokom poznavanju spomenutih područja i potrebi razvijanja tih područja, što znači i razvijanja novih energetskih tehnologija.

Područje rada za koje se osposobljavaju magistri ovog profila i poslovi kojima se pretežno bave jesu:

 • izradba projekata od električnih instalacija, razdjelnih i prijenosnih mreža, do klasičnih i nuklearnih elektrana;
 • projektantski poslovi i održavanje pogona u tvornicama elektroenergetskih proizvoda kao i ostalih;
 • poslovi razvoja, održavanja i inspekcijske službe u ustanovama pojedinih javnih službi;
 • vođenje i održavanje pogona elektroenergetskog sustava te većih klasičnih i nuklearnih elektrana;
 • planiranje i upravljanje ostalim energetskim sustavima;
 • rješavanje problema opskrbe velikih gradova i velikih industrijskih kompleksa svim oblicima energije;
 • upravljanje projektima u svim financijskim institucijama;
 • radom u institucijama tržišta i onim koji trguju električnom energijom te u razvojnim i znanstvenim institucijama.  
Predmeti razlike

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u trebaju položiti sljedeće predmete:

 • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva na FER-u trebaju upisati:
  • Električni krugovi (7 ECTS)
  • Elektromagnetska polja (6 ECTS)
 • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišnog prvostupnika na drugom odgovarajućem preddiplomskom studiju upisuju dodatne predmete ovisno o razlici nastavnog programa koji su završili i nastavnog programa preddiplomskog studijskog programa Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u. Dodatne predmete odredit će individualno za svakog pristupnika Odbor za diplomski rad profila.

Struktura studija

Akademska godina
Obvezni predmeti
5
ECTS
30+0+0+60 Laboratorij elektroenergetike 1 (35230)
D. Grgić, J. Havelka
Teorijski predmeti profila (2575)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
45+0+30+0 Analiza elektroenergetskog sustava (127564)
I. Pavić, M. Delimar
5
ECTS
5
ECTS
45+0+15+0 Energijske pretvorbe (127408)
D. Grgić, S. Šadek
Predmeti specijalizacije profila (2602)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
30+0+0+0 Automatizacija električnih postrojenja (35209)
J. Havelka
4
ECTS
30+0+15+0 Nuklearno inženjerstvo (86486)
D. Grgić, S. Šadek
4
ECTS
30+0+15+0 Razdjelne mreže i distribuirana proizvodnja (86522)
H. Pandžić, T. Capuder
4
ECTS
30+0+15+0 Tržište električne energije (86534)
I. Kuzle, H. Pandžić
5
ECTS
45+0+0+0 Učinska elektronika (34575)
Ž. Jakopović, V. Šunde
4
ECTS
30+0+0+15 Zaštita elektroenergetskog sustava (86540)
A. Marušić, J. Havelka
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2895)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0+0 Diskretna matematika (34556)
M. Krnić
4
ECTS
45+0+0+0 Ekstremalna kombinatorika (72538)
A. Aglić Aljinović
4
ECTS
45+0+0+0 Kompleksna analiza (34552)
N. Elezović, T. Burić
5
ECTS
45+0+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić
4
ECTS
45+0+0+0 Matematička logika i izračunljivost (61648)
M. Vuković
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
4
ECTS
45+0+0+0 Uvod u nanoznanost (83934)
V. Gomzi
Humanistički ili društveni predmeti (2626)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić
2
ECTS
30+0+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić, F. Vukić, A. Battista Ilić, M. Omazić, K. Seletković, N. Poljak
2
ECTS
30+0+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić
2
ECTS
30+0+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas, V. Bilas
2
ECTS
30+0+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (4166)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
4
ECTS
30+10+10+0 M-brojevi (214704)
M. Essert
4
ECTS
30+0+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
14+0+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek, I. Zadro
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika R (147661)
D. Pintar, M. Vranić
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
2
ECTS
9+0+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković, M. Orsag
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obvezni predmeti
3
ECTS
30+0+0+0 Diplomski seminar (45963)
3
ECTS
15+0+0+30 Laboratorij elektroenergetike 2 (35231)
I. Uglešić, V. Milardić
Teorijski predmeti profila (2576)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
40+0+5+0 Ekonomija u energetici (86456)
S. Krajcar, Ž. Tomšić
5
ECTS
39+0+6+0 Tehnika visokog napona (86530)
I. Uglešić, V. Milardić
Predmeti specijalizacije profila (2603)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+15+0 Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost (127411)
Ž. Tomšić, I. Rajšl
4
ECTS
4
ECTS
30+0+0+0 Nadzemni vodovi i kabeli (34489)
I. Pavić, V. Milardić
4
ECTS
30+0+0+0 Napajanje električne vuče (34445)
I. Uglešić
4
ECTS
30+0+15+0 Nuklearna sigurnost (86485)
D. Grgić, S. Šadek
4
ECTS
25+0+15+0 Obnovljivi izvori i napredne tehnologije (86488)
D. Grgić, K. Trontl
4
ECTS
4
ECTS
30+0+15+0 Prijenos topline i mase (86506)
N. Debrecin
4
ECTS
30+0+8+0 Sinkroni strojevi i uzbudni sustavi (86524)
I. Erceg, Z. Hanić
4
ECTS
30+0+0+15 Specijalni sustavi zaštite (86527)
A. Marušić
4
ECTS
30+0+15+0 Spremnici energije (222175)
M. Delimar, H. Pandžić
4
ECTS
30+0+0+0 Vođenje elektroenergetske mreže (57256)
I. Pavić, J. Havelka
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2896)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0+0 Financijska matematika (68986)
I. Velčić, P. Posedel Šimović, Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+0+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
45+0+8+5 Fizika materijala (183500)
V. Gomzi
4
ECTS
45+0+0+0 Fourierova analiza (34557)
M. Krnić
4
ECTS
45+0+0+0 Linearna algebra (34563)
D. Žubrinić, T. Šikić
4
ECTS
45+0+0+0 Numerička matematika (34553)
J. Milišić, A. Žgaljić Keko
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
S. Pleslić
5
ECTS
60+0+0+0 Stohastički procesi (183365)
L. Mihoković
4
ECTS
45+0+0+0 Teorija grafova (34560)
M. Pavčević
Humanistički ili društveni predmeti (2627)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
25+0+5+0 Biblijska teologija 2 (86501)
N. Bilić
2
ECTS
15+15+0+0 Etika i nove tehnologije (195045)
S. Bogdan
2
ECTS
30+0+0+0 Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (57262)
B. Petrović
2
ECTS
30+0+0+0 Informatičko pravo (127458)
D. Dragičević
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Uvod u upravljanje znanjem (81678)
S. Pleslić
Stručna praksa (16443)
0
ECTS
0+0+0+120 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (4439)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 2 (89918)
V. Ćepulić
2
ECTS
30+0+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić, J. Havelka
1.5
ECTS
15+0+0+0 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
M. Đurasević
4
ECTS
3
ECTS
30+0+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić
4
ECTS
60+0+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
2
ECTS
6+0+20+0 Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe (207007)
M. Delimar, Ž. Car
3
ECTS
15+0+30+0 Programski jezik Go (209972)
T. Jagušt
4
ECTS
26+0+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek, K. Pripužić
3
ECTS
16+0+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Vuković, P. Skočir
4
ECTS
2
ECTS
30+0+0+30 Šah (69392)
K. Malarić
2
ECTS
30+0+0+30 Uvod u bridž (54600)
T. Brkljačić
Obvezni predmeti
8
ECTS
0+0+0+0 Diplomski projekt (46404)
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (57479)
Predmeti specijalizacije profila (2878)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+0+0 Automatizacija električnih postrojenja (35209)
J. Havelka
4
ECTS
30+0+0+0 Elektroenergetske mreže (34443)
I. Pavić, V. Milardić
4
ECTS
30+0+0+15 Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a (127405)
Ž. Tomšić, I. Rajšl
4
ECTS
30+0+15+0 Nuklearno inženjerstvo (86486)
D. Grgić, S. Šadek
4
ECTS
30+0+0+0 Numerički postupci u elektroenergetici (34487)
I. Pavić, M. Delimar
4
ECTS
21+0+2+7 Prenaponska zaštita (86594)
I. Uglešić
4
ECTS
30+0+0+0 Procjene rizika (35217)
S. Šadek
4
ECTS
30+0+15+0 Razdjelne mreže i distribuirana proizvodnja (86522)
H. Pandžić, T. Capuder
5
ECTS
45+0+0+0 Učinska elektronika (34575)
Ž. Jakopović, V. Šunde
4
ECTS
30+0+0+15 Zaštita elektroenergetskog sustava (86540)
A. Marušić, J. Havelka
Humanistički ili društveni predmeti (3058)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić
2
ECTS
30+0+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić, F. Vukić, A. Battista Ilić, M. Omazić, K. Seletković, N. Poljak
2
ECTS
30+0+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić
2
ECTS
30+0+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas, V. Bilas
2
ECTS
30+0+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak
preporučeni izborni predmeti (2883)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
4
ECTS
30+0+0+15 Djelovanje i zaštita od zračenja (86454)
K. Trontl, M. Matijević
5
ECTS
30+0+0+13 Električna rasvjeta (183446)
S. Krajcar, D. Škrlec
4
ECTS
30+0+0+0 Energetika, okoliš i održivi razvoj (34426)
Ž. Tomšić, I. Rajšl
4
ECTS
30+0+0+15 Geoinformacijski sustavi (127415)
D. Škrlec
4
ECTS
30+0+0+0 Kvaliteta opskrbe električnom energijom (34511)
J. Havelka
4
ECTS
30+0+15+0 Održavanje elektroenergetskog sustava (86490)
I. Kuzle, H. Pandžić
4
ECTS
30+0+0+0 Operacijska istraživanja (34384)
V. Mornar, M. Bagić Babac
4
ECTS
30+0+0+0 Tehnička mehanika (34388)
I. Erceg
4
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje projektima (34431)
K. Fertalj, Ž. Car
4
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje rizikom (34387)
N. Debrecin, T. Capuder
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (4862)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
14+0+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek, I. Zadro
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
2
ECTS
9+0+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković, M. Orsag
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obvezni predmeti
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (57479)
Stručna praksa (16443)
0
ECTS
0+0+0+120 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo