Profil Automatika

Automatika kao višedisciplinarna i međudisciplinarna područja obuhvaćaju sljedeća znanja:

 • postavljanje zahtjeva i kriterija funkcioniranja sustava upravljanja s obzirom na tijek tvari, energije i informacije;
 • istraživanje, razvoj i primjenu metoda obradbe informacija u sustavima automatskog upravljanja;
 • istraživanje, razvoj i primjenu metoda analize, sinteze i optimiranja sustava;
 • razvoj, projektiranje i primjenu sklopovskih struktura i programske podrške za računalno vođenje tehničkih sustava;
 • istraživanje, razvoj i projektiranje sustava upravljanja robotima i robotiziranim sustavima u industrijskoj proizvodnji, uslužnim djelatnostima i kućanstvu.

Stručnjaci ovoga studijskog profila dominantno se osposobljavaju za poslove istraživanja, razvoja, projektiranja, proizvodnje, primjene i održavanja sustava u sljedećim područjima:

 • automatizacija u proizvodnom gospodarstvu;
 • primjena robota i robotskih sustava u automatizaciji proizvodnje i usluga;
 • vođenje i upravljanje gibajućih objekata;
 • daljinsko i distribuirano upravljanje;
 • složeni mjerni sustavi i sustavi obradbe informacija;
 • računalni sustavi za rad u stvarnome vremenu;
 • elektronički uređaji i sklopovi za potrebe mjerenja, upravljanja, komunikacije, nadzora i zaštite u sustavima upravljanja.  
Predmeti razlike

Studenti koji nisu završili preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u trebaju položiti sljedeće predmete:

 • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva na FER-u trebaju upisati:
  • Automatsko upravljanje (5 ECTS)
 • studenti koji su stekli akademski naziv sveučilišnog prvostupnika na drugom odgovarajućem preddiplomskom studiju upisuju dodatne predmete ovisno o razlici nastavnog programa koji su završili i nastavnog programa preddiplomskog studijskog programa Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u. Dodatne predmete odredit će individualno za svakog pristupnika Odbor za diplomski rad profila.

Struktura studija

Akademska godina
Obvezni predmeti
5
ECTS
30+0+0+60 Laboratorij automatike 1 (35226)
Z. Kovačić, M. Baotić, J. Matuško
Teorijski predmeti profila (2571)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 15.0
5
ECTS
45+0+0+0 Osnove robotike (34364)
Z. Kovačić, M. Orsag
5
ECTS
45+0+0+0 Sinteza linearnih sustava upravljanja (34365)
M. Baotić, B. Novoselnik
5
ECTS
45+0+12+0 Upravljanje elektromotornim pogonima (127429)
J. Matuško, D. Sumina
Predmeti specijalizacije profila (2600)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
30+0+0+0 Modeliranje i simuliranje sustava (34376)
Ž. Ban
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2895)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0+0 Diskretna matematika (34556)
M. Krnić
4
ECTS
45+0+0+0 Ekstremalna kombinatorika (72538)
A. Aglić Aljinović
4
ECTS
45+0+0+0 Kompleksna analiza (34552)
N. Elezović, T. Burić
5
ECTS
45+0+15+0 Kvantna računala (183402)
S. Ilijić
4
ECTS
45+0+0+0 Matematička logika i izračunljivost (61648)
M. Vuković
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
S. Pleslić
4
ECTS
45+0+0+0 Uvod u nanoznanost (83934)
V. Gomzi
Humanistički ili društveni predmeti (2626)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić
2
ECTS
30+0+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić, F. Vukić, A. Battista Ilić, M. Omazić, K. Seletković, N. Poljak
2
ECTS
30+0+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić
2
ECTS
30+0+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas, V. Bilas
2
ECTS
30+0+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak
Vještine - dipl.studij - 1. semestar (4166)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
4
ECTS
30+10+10+0 M-brojevi (214704)
M. Essert
4
ECTS
30+0+0+30 Natjecateljsko programiranje (65973)
A. Đerek
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
14+0+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek, I. Zadro
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika R (147661)
D. Pintar, M. Vranić
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
2
ECTS
9+0+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković, M. Orsag
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obvezni predmeti
3
ECTS
30+0+0+0 Diplomski seminar (45954)
3
ECTS
15+0+0+30 Laboratorij automatike 2 (35227)
I. Petrović, M. Baotić, M. Vašak
Teorijski predmeti profila (2574)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 10.0
5
ECTS
45+0+0+0 Nelinearni sustavi upravljanja (34366)
M. Baotić, N. Mišković
5
ECTS
45+0+0+0 Teorija estimacije (34363)
I. Petrović, M. Vašak, I. Marković
Predmeti specijalizacije profila (2601)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+0+0 Adaptivno i robusno upravljanje (34367)
Ž. Ban, T. Petrović
5
ECTS
24+0+15+13 Digitalna obrada i analiza slike (183463)
S. Lončarić, M. Subašić, T. Petković
4
ECTS
30+0+0+8 Projektiranje ugradbenih računalnih sustava (86513)
M. Vučić, D. Petrinović
4
ECTS
30+0+0+4 Sustavi s diskretnim događajima (86528)
S. Bogdan, T. Petrović
Predmeti matematike, fizike i prirodoslovlja (2896)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 4.0
4
ECTS
45+0+0+0 Financijska matematika (68986)
I. Velčić, P. Posedel Šimović, Z. Kostanjčar
5
ECTS
45+0+0+12 Fizika lasera (183496)
Ž. Bošnjak, A. Sušac
5
ECTS
45+0+8+5 Fizika materijala (183500)
V. Gomzi
4
ECTS
45+0+0+0 Fourierova analiza (34557)
M. Krnić
4
ECTS
45+0+0+0 Linearna algebra (34563)
D. Žubrinić, T. Šikić
4
ECTS
45+0+0+0 Numerička matematika (34553)
J. Milišić, A. Žgaljić Keko
5
ECTS
45+0+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
S. Pleslić
5
ECTS
60+0+0+0 Stohastički procesi (183365)
L. Mihoković
4
ECTS
45+0+0+0 Teorija grafova (34560)
M. Pavčević
Humanistički ili društveni predmeti (2627)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
25+0+5+0 Biblijska teologija 2 (86501)
N. Bilić
2
ECTS
15+15+0+0 Etika i nove tehnologije (195045)
S. Bogdan
2
ECTS
30+0+0+0 Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi (57262)
B. Petrović
2
ECTS
30+0+0+0 Informatičko pravo (127458)
D. Dragičević
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Uvod u upravljanje znanjem (81678)
S. Pleslić
Stručna praksa (16443)
0
ECTS
0+0+0+120 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo
Vještine - dipl.studij - 2. semestar (4439)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 2 (89918)
V. Ćepulić
2
ECTS
30+0+0+30 Napredni LabVIEW (86483)
R. Malarić, J. Havelka
1.5
ECTS
15+0+0+0 Napredno korištenje operacijskog sustava Linux (86484)
M. Đurasević
4
ECTS
3
ECTS
30+0+0+15 Osnove izrade PHP aplikacija (58312)
M. Čupić
4
ECTS
60+0+0+15 Osnove programskog jezika Java (38047)
M. Čupić
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
2
ECTS
6+0+20+0 Primjena tehničkog znanja u društveno korisne svrhe (207007)
M. Delimar, Ž. Car
3
ECTS
15+0+30+0 Programski jezik Go (209972)
T. Jagušt
4
ECTS
26+0+0+39 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (91617)
M. Kušek, K. Pripužić
3
ECTS
16+0+0+24 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav iOS (180934)
M. Vuković, P. Skočir
4
ECTS
2
ECTS
30+0+0+30 Šah (69392)
K. Malarić
2
ECTS
30+0+0+30 Uvod u bridž (54600)
T. Brkljačić
Obvezni predmeti
8
ECTS
0+0+0+0 Diplomski projekt (46402)
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (57478)
Predmeti specijalizacije profila (2875)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 8.0
4
ECTS
30+0+0+0 Ekspertni sustavi (34371)
A. Jović
4
ECTS
30+0+0+15 Mobilna robotika (127565)
I. Petrović, I. Marković
4
ECTS
30+0+0+0 Modeliranje i simuliranje sustava (34376)
Ž. Ban
4
ECTS
30+0+0+0 Procesna automatizacija (34373)
M. Vašak, V. Lešić
4
ECTS
30+0+0+15 Programska potpora industrijskih ugradbenih sustava (86508)
M. Cifrek, H. Džapo
Humanistički ili društveni predmeti (3058)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 2.0
2
ECTS
30+0+0+0 Biblijska teologija 1 (91614)
N. Bilić
2
ECTS
30+0+0+0 Dizajniranje organizacije (46421)
T. Hernaus
2
ECTS
2
ECTS
30+0+0+0 Engleski jezik u inženjerskoj praksi (93049)
M. Krznarić
2
ECTS
14+0+0+20 Kreativni laboratorij (127201)
M. Šikić, F. Vukić, A. Battista Ilić, M. Omazić, K. Seletković, N. Poljak
2
ECTS
30+0+0+0 Organizacijska psihologija (46419)
T. Brkljačić
2
ECTS
30+0+0+0 Poduzetništvo i izvoz u visokim tehnologijama (46420)
V. Bilas, V. Bilas
2
ECTS
30+0+0+0 Pravo društava kapitala Europske unije (57260)
H. Horak
preporučeni izborni predmeti (2876)
Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.0
4
ECTS
30+0+0+0 Inteligentni sustavi upravljanja (34381)
M. Baotić, J. Matuško
5
ECTS
30+0+0+6 Interaktivni simulacijski sustavi (183366)
S. Popović
4
ECTS
30+0+0+0 Mehatronički sustavi (34383)
J. Matuško, Š. Ileš
4
ECTS
30+0+0+0 Multisenzorski sustavi i lokomocija (34546)
M. Cifrek
4
ECTS
30+0+0+6 Obrambeni sustavi i tehnologije (104313)
K. Ćosić
4
ECTS
30+0+0+4 Projektiranje proizvodnih sustava (86511)
S. Bogdan, T. Petrović
4
ECTS
30+0+0+0 Tehnička mehanika (34388)
I. Erceg
4
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje robotskim sustavima (34386)
Z. Kovačić, I. Petrović, S. Bogdan
4
ECTS
30+0+0+0 Upravljanje učinskim pretvaračima (34394)
Ž. Jakopović, V. Šunde
4
ECTS
30+0+0+0 Vođenje i upravljanje plovilima (34380)
N. Mišković
Vještine - dipl.studij - 3. semestar (4862)
2
ECTS
15+0+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
1.5
ECTS
15+0+0+0 Osnove korištenja operacijskog sustava Linux (86495)
M. Đurasević
3
ECTS
14+0+16+0 Osnove poslovnih informacijskih sustava (164418)
S. Zakošek, I. Zadro
4
ECTS
30+0+0+15 Osnove programskog jezika Scala (122825)
T. Hrkać
3
ECTS
24+0+0+30 Osnove razvoja digitalnih igara (174784)
M. Matijašević, M. Sužnjević
2
ECTS
30+0+0+30 Osnove snimanja i obrade glazbe (71794)
M. Horvat, M. Horvat
3
ECTS
15+0+30+0 Popularizacija znanosti (174789)
A. Sović Kržić, T. Jagušt
4
ECTS
30+0+0+15 Programiranje u Haskellu (127252)
J. Šnajder
2
ECTS
9+0+0+9 Programiranje za Robotski operacijski sustav (127101)
I. Marković, M. Orsag
3
ECTS
18+50+0+0 Razvoj usluga i aplikacija za operacijski sustav Android (214703)
M. Kušek, K. Pripužić
2
ECTS
12+0+0+24 Upravljanje karijerom (204460)
H. Džapo
Obvezni predmeti
30
ECTS
0+0+0+0 Diplomski rad (57478)
Stručna praksa (16443)
0
ECTS
0+0+0+120 Diplomska stručna praksa (186809)
H. Džapo