Obavijesti

Kandidati iz Ukrajine prijavljuju se za upis u združeni sveučilišni diplomski studij Biomedicinsko inženjerstvo FER-a i FSB-a na isti način kao i ostali kandidati. Upisna kvota iznosi 30 i zajednička je za državljane zemalja članica EU te za strane državljane. Uvjeti upisa su također isti za sve kandidate te dostupni na poveznici:

https://www.fer.unizg.hr/studiji/diplomski_studiji/biomedicinsko_inzenjerstvo/upisi

Kandidati iz Ukrajine koje imaju status osobe s privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj prilikom prijave trebaju priložiti potvrdu kojom to potvrđuju.

U slučaju da ostvare pravo upisa na diplomski studij koji se izvodi na hrvatskom jeziku, na temelju ovog statusa će u skladu s odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja RH ostvariti pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija pod istim uvjetima kao i HR i EU državljani. Pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija redovitih studenata za ak. god 2024./2025. definirano je u članku 5. stavku 3. Uredbe o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (NN 78/2023).

Kandidati koji su prijediplomski studij završili ili završavaju u inozemstvu (izvan RH) trebaju pokrenuti postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Nakon što predaju prijavu, obavijestit ćemo ih trebaju li pokrenuti postupak priznavanja kvalifikacije ili stečena kvalifikacija podliježe automatskom priznavanju. Postupak priznavanja provodi Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koji djeluje na Sveučilištu u Zagrebu.  

Kandidati koji već imaju rješenje o priznavanju kvalifikacije, trebaju ga učitati u online prijavnu aplikaciju zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom. Kandidati koji nemaju navedeno rješenje, u online prijavnu aplikaciju trebaju učitati potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja kvalifikacije i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.  

Kontakt

Za sva dodatna pitanja vezano uz postupak upisa možete poslati upit na adresu diplomski.upisi@fer.hr.

Autor: Petra Lukina