Održana radionica Ravnopravnost...

U četvrtak 30.06.2022. na FER-u je održana online radionica Ravnopravnost spolova u područjima istraživanja i inovacija. Radionicu je održala doc. dr. sc. Brigita Miloš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Radionica se održava u sklopu projekta Caliper i provedbe Plana ravnopravnosti spolova FER-a

Sažetak
Radionica je namijenjena zaposlenicima FER-a. Osnovni ciljevi radionice su sljedeći:

  • razjasniti i raspraviti osnovne pojmove i definicije
  • istražiti zašto, osim na društvo, gospodarstvo i kulturu, neravnopravnost spolova utječe i na područje istraživanja i inovacija: podizanje svijesti o postojećim nejednakostima u znanosti, predstavljanje i rasprava o statističkim podacima na europskoj i nacionalnoj razini
  • upoznati sudionike s aktualnim politikama na razini Europske unije u području istraživanja i inovacija s naglaskom na tri ERA prioriteta: olakšavanje zapošljavanja i napredovanja u karijeri istraživačica, povećanje broja žena na upravljačkim položajima u istraživačkim organizacijama, promicanje integracije spola kao dimenzije znanstvenog i tehnološkog istraživanja.
  • predstaviti koncept institucionalne promjene, plan za ravnopravnost spolova i projekt CALIPER

Životopis 
Brigita Miloš je docentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci i koordinatorica Centra za ženske studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. Znanstvenim je interesom, kao i predavačkim radom vezana uz područje rodnih studija. Sudjelovala je kao istraživačica na više projekata vezanih uz rodnostudijsku tematiku. Suautorica je sveučilišnog udžbenika Uvod u studije roda: od teorije do angažmana.

Autor: Anamari Nakić
Popis obavijesti