Ravnoteža između poslovnog i...

Jedan od ciljeva projekta Caliper - povezivanje istraživanja i inovacija za ravnopravnost spolova u kojem sudjeluje FER u okviru programa Obzor 2020 je pronalazak načina otvaranja poslovnih perspektiva ženama koje se odluče na istraživačku karijeru u područjima STEM-a, pritom uključujući postizanje bolje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Istraživanja pokazuju da je navedena ravnoteža jedan od ključnih faktora koji utječe, ne samo na rodnu ravnopravnosti na tržištu rada, nego i na kvalitetu života pojedinca zbog čega i postoji potreba za prilagodbom poslodavaca zahtjevima modernih obitelji današnjice i sutrašnjice. Anketom među 108 zaposlenika i zaposlenica FER-a provedenom u sklopu projekta Caliper tijekom svibnja 2020. godine dobili smo podatke da je većina anketiranih nekada osjetila ili još uvijek osjeća napetost pri usklađivanju poslovnih obaveza i obiteljskih uloga (da, često – 18.5%, da, ponekad – 55.6%) što pokazuje da je navedeni problem prisutan i u akademskom svijetu. 

Pod ovom ravnotežom se ne misli samo na usklađivanje kućanskih i obiteljskih obaveza povezanih s djecom nego i briga za starije članove obitelji koja je sve raširenija u cijeloj Europi zbog procesa starenja stanovništva. Dakle, u različitim životnim razdobljima zaposlenicima je potrebno ponuditi rješenja koja će im pomoći u svladavanju prisutnih poteškoća u kombiniranju posla i obiteljskih obaveza.
A picture containing flower, birdDescription automatically generated

Ovom se izazovu može pristupiti s više različitih aspekata. Jedan aspekt je vezan uz uvođenje fleksibilnih oblika rada kao što su fleksibilno radno vrijeme, klizno radno vrijeme, podjela radnog mjesta, rad od kuće (stalni ili povremeni), fleksibilni slobodni dani, sabijeni radni tjedan i slično. Ovakve vrste mjera su prikladne za sve zaposlenike te je važno poticati i muškarce na korištenje navedenih mjera za bolju ravnotežu između privatnog i poslovnog života te bolju skrb o obiteljima. 


Drugi aspekt je vezan uz rodnu ravnopravnost na ovom polju. Naime, rezultati istraživanja „Utjecaj rodne podjele obiteljskih obaveza i kućanskih poslova na profesionalni život zaposlenih žena“ (2017) koje je institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao nositeljice projekta provela u okviru EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ pokazuju da 58% anketiranih žena u RH vodi svu ili većinu brige o djeci u usporedbi s 0,2% muškaraca, brigu za starije, nemoćne i bolesne članove obitelji vode većinom žene u 42% slučajeva, dok većinom muškarci u 5% slučajeva. Istovremeno sve (ili većinu) rutinskih kućanskih poslova obavljaju žene u udjelu od 83%, a sve ili većinu kućanskih poslova obavljaju muškarci u udjelu od 0,4%. Također je istim istraživanjem dobiven zanimljiv podatak o postotku zaposlenih žena u RH koje su zbog navedene neravnoteže doživjele neku negativnu posljedicu u svom poslovnom životu: odustajanje od poslovnog putovanja – 29.5%, odustajanje od stručnog usavršavanja – 29.8% i odustajanje od napredovanja – 20.3%. Zbog svega navedenog se ova problematika pokazuje iznimno značajnom u sklopu postizanja rodne ravnopravnosti na tržištu rada.

Image by Anrita1705 from Pixabay 
 

Autor: Lana Horvat-Dmitrović
Popis obavijesti