FER sudjeluje u projektu CALIPER iz...

Fakultet elektrotehnike i računarstva postao je članom konzorcija projekta CALIPER financiranog iz istraživačko-inovacijskog okvira Europske unije Obzor 2020. Projekt CALIPER trajat će četiri godine. Cilj projekta je povećati ravnopravnost spolova u istraživačkim institucijama i institucijama za financiranje istraživanja, kroz povećanje broja istraživačica u područjima STEM (prirodoslovlje, tehnologija, inženjerstvo i matematika), poboljšanje njihovih karijernih perspektiva i integriranjem rodne dimenzije u istraživanja.

FER je jedna od devet istraživačkih institucija uključenih u CALIPER. Projekt pokriva široko zemljopisno područje diljem Europe od južnih, balkanskih, srednjoeuropskih i baltičkih zemalja. Posljedično, CALIPER djeluje u raznolikim istraživačkim ustanovama iz područja STEM i u različitim kulturnim okruženjima. Uz već spomenute istraživačke institucije i institucije za financiranje istraživanja, članovi projektnog konzorcija su i dva MSP-a i paneuropsko strukovno udruženje koji projekt podržavaju sudjelovanjem u upravljačkim, znanstvenim, evaluacijskim i diseminacijskim aktivnostima.

Suradnici projekta CALIPER provest će unutarnje vrednovanje institucija i izraditi planove za ravnopravnost spolova na uključenim institucijama. Nadalje, potaknut će se suradnja na navedenim temama s vanjskim dionicima s ciljem aktivacije sinergije među karikama lanca 'obrazovanje - istraživanje - tržište’ kroz uspostavu R&I hubova u svim istraživačkim institucijama. CALIPER će usvojiti intersekcijski pristup pitanjima ravnopravnosti spolova, pritom pazeći na načine na koji se rodne nejednakosti povezuju i presijecaju s drugim tipovima diskriminacije.

Članstvom u konzorciju projekta CALIPER, FER nastoji usvojiti interne procedure koje će rezultirati prilagođenim politikama ravnopravnosti spolova i održivim strukturnim promjenama u korist uravnoteženog i kompetentnog okruženja.

CALIPER stremi izgradnji čvrstih temelja za osiguranje kontinuiranog angažmana istraživačica na upravljačkim pozicijama u istraživačkim i poslovnim organizacijama u područjima STEM. Suradnici projekta CALIPER djelovat će na vlastitim institucijama, ali i u inovacijskim ekosustavima istraživačkih institucija kako bi se promovirao dizajn planova za ravnopravnost spolova.  Kroz provedbu projekta CALIPER, FER stremi biti vodeća nacionalna istraživačka institucija i primjer drugima u provedbi tri ERA cilja: poboljšanje karijernih izgleda istraživačica, povećanje broja mladih istraživačica u područjima STEM i integracija rodne dimenzije u području istraživanja i inovacija.
 

Website.  Twitter. FacebookLinkedIn.

Autor: Anamari Nakić
Popis obavijesti