Društvo jednakih prilika: Plan...

    Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je u travnju 2021. u Hrvatskom saboru Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. Nakon donošenja Provedbene odluke Europskog vijeća u srpnju, te potpisanog Financijskog sporazuma u rujnu 2021. godine,  Hrvatska i Europska komisija potpisale su Operativni sporazum za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Plan oporavka i otpornosti treba  pomoći da čim prije prebrodimo veliku gospodarsku krizu, uzrokovanu pandemijom novog koronavirusa koja je 2020. iznenada pogodila svijet. Pandemija je, osim javnozdravstvene ugroze neviđenih razmjera, uzrokovala je i lančano zatvaranje država te pad gospodarske aktivnosti na svim kontinentima. Kako bi se ublažile ekonomske i društvene posljedice pandemije, na razini Europske unije uspostavljen je poseban financijski instrument pod nazivom „EU sljedeće generacije“. Preciznnije, uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF) koji državama članicama treba osigurati ubrzan gospodarski oporavak te digitalnu i zelenu transformaciju radi održivijeg razvoja te veće otpornosti društva i gospodarstva na buduće krize. Hrvatska će, zahvaljujući financijskim poticajima iz EU, u narednih sedam godina na raspolaganju imati 30 milijardi eura odnosno 227 milijardi kuna, što će nam omogućiti da izazove pretočimo u prilike.

    Posebno poglavlje u Planu oporavka i otpornosti Vlade RH posvećeno je ravnopravnosti spolova i davanjem jednakih mogućnosti za sve.

    U okviru mjera za unapređenje zapošljavanja i pravnog okvira za moderno tržište rada i gospodarstvo budućnosti, sve predložene reforme  podrazumijevaju ravnopravnost spolova i jednaku dostupnost usluga koje će se financirati iz RRF-a. Tako će, naprimjer, posebna pozornost  biti usmjerena na skupine u nepovoljnom položaju na tržištu rada, osobito na samohrane majke i žene žrtve nasilja, dugotrajno nezaposlene, osobe s invaliditetom i osobe iznad 50 godina starosti. Plan za oporavak i otpornost uključuje mjere koje bi mogle doprinijeti povećanju sudjelovanja žena na tržištu rada. Kvalitetna reforma radnog zakonodavstva sigurno može doprinijeti postizanju ravnoteže između privatnog i poslovnog života, neizravno smanjiti razliku u plaćama između spolova te riješiti pitanje velikih razlika u mirovinama između spolova. Bit će predložene i reforme koje se tiču unapređenja mirovinskog sustava kroz povećanje adekvatnosti mirovina. Iako predložena reforma ne čini razliku između spolova, očekuje se da se razlike u mirovinama između žena i muškaraca postupno smanje jer trenutno, zbog različitih strukturnih razlika, poput izbivanja s tržišta rada zbog obiteljskih obveza, prosječno nižih primanja žena, horizontalne podjele po djelatnostima (gdje su žene zastupljenije u onim niže plaćenima) te vertikalne segregacije (žene su rjeđe na pozicijama odlučivanja) razlika iznosi 11,2%. S obzirom na to da obiteljske mirovine u većoj mjeri koriste osobe ženskog spola, (više od 92,5%) očekuje se da će one imati najviše koristi od izmjena pravila za njihovu dodjelu. Također, povećanjem najniže mirovine bit će većim dijelom obuhvaćene žene, s obzirom da su u većoj mjeri zastupljene u kategoriji korisnika najniže mirovine (više od 68%).

    Planom za oporavak i otpornost planirano je financiranje projekata koji se odnose na pitanja jednakosti. Namjerava se krenuti i u reformu obrazovnog sustava sa ciljem osiguravanja jednakih mogućnosti za svu djecu, uglavnom povećanjem sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Plan za oporavak i otpornost sasvim sigurno daje smjernice za put prema društvu jednakih mogućnosti koje je uključivo i koje potiče sve članove društva da ostvare svoj potencijal.

Autor: Josipa-Pina Milišić
Popis obavijesti