U okviru projekta CALIPER (Obzor 2020), 2020. godine provedeno je istraživanje o stanju ravnopravnosti spolova na FER-u. Kratko izvješće dostupno je ovdje.

Unutarnja procjena slijedila je tri prioriteta ERA-e o ravnopravnosti spolova koje je propitivala u kontekstu raznih područja FER-ove djelatnosti (ljudski potencijali, institucionalno upravljanje, institucionalna komunikacija, istraživanje, poučavanje, studentske usluge, transfer na tržište, seksualno uznemiravanje, intersekcionalnost). Procjena prikazuje stanje na temelju podataka prikupljenih u prethodne tri godine (2017. - 2018., 2018. - 2019., 2019. - 2020.). Istraživači su proveli istraživanje koristeći metode ankete, intervjua, fokus grupe te analizu dokumentacije, u suradnji sa zaposlenicima na upravljačkim pozicijama, administrativnim i znanstveno-nastavnim osobljem, te su prikupljeni kvalitativni i kvantitativni podatci. Izvješće o provedenoj unutarnjoj procjeni dostupno je ovdje.


Osim toga, provedena je i analiza vanjskih uvjeta, nacionalnog pravnog i kulturnog okvira u kojem institucija djeluje, kako bi identificirali gdje se javljaju neravnoteže, zašto nastaju i na koje čimbenike utječu. Za provođenje ove vanjske procjene usvojen je pristup četverostrukog heliksa uključivanjem dionika iz sljedećih sektora: akademske zajednice i sveučilišta; industrija i poslovanje, vlada i javni sektor te civilno društvo. Izvješće o provedenoj vanjskoj procjeni dostupno je ovdje.

Autor: Anamari Nakić
Popis obavijesti