Naslovnica Pretraživanje AA
 
INFRASTRUKTURA

Središnje mjesto FERWel-a je FER-ov sustav za upravljanje sadržajem: FER-ov e-Campus, integrirana tehnološka infrastruktura koja omogućava i objedinjuje informiranje, suradnju i e-obrazovanje. Njegova ideja od samog početka je omogućiti nastavnicima i studentima lakši rad s alatima za e-obrazovanje i jednostavnije korištenje tehnologije u nastavi. Jezgra e-Campusa je sustav za upravljanje sadržajem Quilt CMS koji pruža mogućnost objave vijesti, datoteka i sadržaja vezanih uz različite oblike nastave.

Osim Quilt CMS-a, važna značajka e-Campusa je i integracija različitih sustava za upravljanje učenjem (Learning Management System - LMS), U ovom trenutku s e-Campusom su integrirana tri sustava:

  • WebCT – jedan od najboljih komercijalnih alata
  • Moodle – trenutno najbolji otvoreni i besplatni alat
  • AHyCo – alat za e-obrazovanje izrađen na FER-u, temeljen na adaptivnoj hipermediji


Prema sva tri sustava izgrađeno je identično sučelje za administraciju korisnika (studenata i nastavnika) i upravljanje tečajem. Integracijom sustava automatizirana je administracija korisnika pa su tako mnoge zadaće nastavnika povezane s dodavanjem studenata svedene na minimum – jedan „klik“ mišem. FERWeL intenzivno koristi dva sustava: WebCT (s kojim je započeta integracija LMS-ova) te Moodle, na kojeg se u budućnosti planira prijeći u potpunosti. Putem LMS-a održava se eksperimentalna nastava iz predmeta Otvoreno računarstvo te Računala i procesi, s cjelokupnim predavanjima oblikovanim pomoću formata SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language), zadacima, testovima za samoprovjeru znanja te komunikacijom sa studentima.

Sve mogućnosti Quilt CMS-a koriste se u nastavi. Posebno je važno spomenuti ulogu sustava u održavanju kolegija Distributed Software Development, gdje je Quilt okosnica asinkrone komunikacije nastavnika sa studentima koji se nalaze na dva različita sveučilišta (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište Mälardalen, Västerås, Švedska). Podrška višejezičnosti nam je pritom od velike važnosti, s obzirom da na ovom kolegiju naš CMS koriste studenti iz drugih zemalja i različitih govornih područja.
FER-ov e-Campus u potpunosti je izrađen korištenjem otvorenih (i besplatnih!) alata i tehnologija kao što su Apache Web server, programski jezik PHP, baza podataka PostgreSQL. Osim ovih temeljnih, koriste se različite druge tehnologije, poput RSS-a i RDF-a za praćenje sadržaja, XML-RPC-a za komunikaciju s drugim sustavima. No unatoč besplatnosti „sastojaka“, rad bivših i sadašnjih studenata FER-a te svih onih koji su pridonijeli njegovu nastajanju i održavanju izrazito je vrijedan te zaslužuje (najmanje) veliku zahvalu i podršku.


POMOĆNI ALATI

Različiti alati i programi povezuju pojedine module i olakšavaju pripremu i korištenje obrazovnih sadržaja.

Pretvorba dokumenata u RasipBook format

RasipBook format se, osim za izradu raspodijeljenih knjiga – udžbenika koristi i za pisanje seminarskih i diplomskih radova te dokumentacije. Pritom se pokušava izradu učiniti što jednostavnijom pa tako autori ne moraju izravno stvarati XML datoteke sa sadržajem (iako je to moguće učiniti). Najlakši način izrade RasipBook materijala je pisanje u Wordu, koristeći poseban predložak (template) i spremajući ga u format RTF (Rich Text Format). Takav se dokument prosljeđuje posebnom Quilt CMS modulu, koji RTF datoteku pretvara u RasipBook format te joj dodaje unaprijed definirane transformacijske datoteke i stilove.


Modul za pretvorbu iz RTF u XML format

Izrada multimedijskih predavanja u formatu SMIL

Predavanja iz kolegija Otvoreno računarstvo, Računala i procesi, Odabrana poglavlja iz programskog inženjerstva te Mikroračunala imaju svoje multimedijske inačice, oblikovane s ciljem asinkronog učenja „od kuće“. Postojanje takvih materijala otvara mogućnost drugačijeg korištenja vremena za predavanja u kojem bi se umjesto iznošenja gradiva moglo sa studentima razgovarati i raspravljati o kod kuće obrađenim temama. Također, snimljena predavanja omogućuju vraćanje studenata na nerazumljive ili teže cjeline, pregled dodatnih materijala vezanih za to područje i kompletnije dobiveno znanje.

 

Za izradu takvih predavanja izrađeni su pomoćni programi koji olakšavaju uređivanje transkribiranog teksta – titlova, te rad s različitim inačicama predavanja (offline ili predavanja prilagođena prikazu putem Weba).Veći dio predavanja izrađen je ručno, tj. korištenjem uređivača XML-a, kako bi se dobila precizna kontrola nad vremenskom i prostornim komponentom SMIL-a, no postoje i dobri alati za izradu takvih prezentacija, poput otvorenog SMIL uređivača LimSee2.

Indeksiranje i pretraživanje multimedijskih predavanja

Postojanje multimedijskih predavanja iz različitih kolegija nas izravno suočava s novim problemom koji postoji već dulje vrijeme, a to je prevelika količina informacija. Dok je u prošlosti bilo pravo umijeće doći do željenih informacija i znanja, danas je umijeće u ogromnoj šumi pronaći ono što nam doista treba. Kako bismo olakšali snalaženje u izrađenim SMIL predavanjima, izrađen je sustav za indeksiranje i pretragu takvih materijala, temeljen na cjelovitom pretraživanju teksta. Sav govor je pri izradi predavanja transkribiran, kako bi prezentacije bile pristupačne osobama s posebnim potrebama (problemi sa sluhom), te kako bi se mogla ostvariti višejezična podrška, uzimajući u obzir suradnju sa švedskim sveučilištem i zajedničko održavanje predmeta. Na taj način omogućeno je i detaljno pretraživanje takvih prezentacija. Zahvaljujući karakteristikama SMIL-a, izrađen je sustav koji pronalazi ne samo prezentaciju u kojoj se određena riječ ili izraz spominje već i vrijeme pojavljivanja unutar prezentacije.
Sustav za pretraživanje omogućuje autorima SMIL prezentacija definiranje opsega i grupiranje materijala koje je potrebno indeksirati, te dohvaćanje SMIL-a putem WebDAV, SFTP ili HTTP protokola. Nastavnici mogu imati više tražilica, koje mogu personalizirati i odabrati koji se sadržaj u njima pretražuje. Tražilica se jednostavno ubacuje u već postojeću stranicu na stranicama sustava za upravljanje učenjem ili sadržajima, po želji nastavnika, uz jednostavnu prilagodbu dizajna trenutnom dizajnu stranice. Kako bi tražilica bila neovisna o tehnologijama u kojima je izrađen LMS ili CMS, te izbjegla zabrane korištenja serverskih tehnologija unutar takvih aplikacija, cijela komunikacija sa sustavom za pretraživanje odvija se putem klijentskih tehnologija.


TRAŽILICA