Naslovnica Pretraživanje AA
 
OSNOVE DIGITALNIH RAČUNALA

Obavijesti i informacije

Ovdje možete naći dodatne informacije o predmetu Osnove digitalnih računala (ODR). Zamišljeno je da sve informacije od trajnije vrijednosti budu pohranjene ovdje, a informacije vezane za tekući semestar (vijesti, informacije, obavijesti, rezultati i sl.) na stranici predmeta na FER webu.

Općenito

Osnove digitalnih računala (ODR) je predmet koji se predaje na drugoj godini studija (ljetni semestar) smjerovima TKI/RAČ i ENE. Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama načina rada procesora, programiranjem u asembleru te povezivanjem procesora s ulazno/izlaznim jedinicama. Prema nastavnom planu postoje predavanja i laboratorijske vježbe. Na predavanjima se objašnjava teorijska podloga navedenog gradiva, a na laboratorijskim vježbama studenti bi trebali u praktičnom radu primjeniti naučeno gradivo.

Ispit

Ispit je organiziran kao i većina drugih na fakultetu i sastoji se od pismenog i usmenog dijela. O svemu tome više možete pročitati na posebnoj stranici o ispitima iz ODR-a, gdje su priloženi i zadatci s prijašnjih pismenih ispita.

Preporučena literatura

Prve dvije knjige pokrivaju gradivo predavanja i sadrže teorijski dio predmeta, ali i zadatke. U knjigama se nalaze prilozi s tablicama naredaba koje se mogu koristiti kao službeni šalabahter na ispitima.

Basch, Kovač: "Osnove procesora FRISC", Antonić, Zagreb, 2002. (web-stranica knjige "FRISC")

Kovač, Basch: "Osnove procesora ARM", Antonić, Zagreb, 2002. (web-stranica knjige "ARM")

Sljedeće dvije knjige služe kao pomoćna literatura za laboratorijske vježbe. Prva knjiga objašnjava korištenje programskog sustava ATLAS na kojemu se rade vježbe. Druga knjiga objašnjava upotrebu UNIX-a, operacijskog sustava računala na kojemu se izvode vježbe.

Basch, Žagar: "ATLAS - simulacija arhitekture mikroračunala", Antonić, Zagreb, 1995. (web-stranica knjige "ATLAS")

Žagar: "UNIX i kako ga koristiti", VI. digitalno izdanje dostupno u Digitalnoj knjižnici grupe RASIP na http://www.fer.hr/rasip/knjiznica (za pristup morate biti logirani na FER-ov web).

Sve navedene knjige mogu se kupiti na skriptarnici fakulteta. Svi eventualni dodatni materijali bit će dostupni na web-u.


OBAVIJESTI
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ
 
Repozitorij je prazan