Naslovnica Pretraživanje AA
 
RAČUNALA I PROCESI

Računala i procesi

G. Smiljanić

Osnovna načela "on-line" načina rada, složeniji "on-line" sustavi, Koncipiranje i primjeri izgradnje "on-line" sustava, distribuirani višeprocesorski sustavi namijenjeni radu s procesima, računarska radna pomagala.
   

Iz sadržaja:

1. Osnovni principi rada na on-line nacin

  1.1.Osnovni sklopovski elementi za on-line nacin rada
  1.2. Primjer zapisa mjernih podataka u racunalo
  1.3.Razlozi za upotrebu on-line sistema
   1.3.1.Rad nemoguc na drugi nacin
   1.3.2.Poboljsanje rada u slucajevima kad je rad moguc i na drugi nacin
   1.3.3.Elementi inteligentnog ponasanja
   1.3.4.Rezervni nacini vodjenja procesa i fleksibilnost
   1.3.5.Upotrijebljena tehnologija
  1.4.Primjeri poboljsanog rada uz upotrebu racunala na on-line nacin
   1.4.1.Daljnji primjeri rada koji se ne moze obavljati bez on-line racunala
   1.4.2.Poboljsanje nacina rada s otvorenom petljom uz upotrebu on-line racunala
   1.4.3.Poboljsanje rada uz zatvorenu petlju
   1.4.4.Razlicite pomocne funkcije realizirane pomocu racunala
2. Slozeniji on-line sistemi i njihov detaljniji prikaz
  2.1.Slozeniji on-line sistemi
  2.2.Procesi, mjerne sredine i rad on-line sistema s njima
  2.3.Senzori
   2.3.1. Senzori s analognim izlazom
   2.3.2.Davaci s digitalnim izlazom
  2.4.Obrada analognog signala
   2.4.1.Analogna obrada
   2.4.2.Digitalna obrada analognog signala
  2.5.Multipleksori i multipleksiranle
  2.6.Uzimanje uzorka iz kontinuiranog analognog signala
   2.6.1.Sklopovi za uzimanje uzorka
   2.6.2.Gustoca uzimanja uzoraka
  2.7.Analogno-digitalni i digitalno-analogni pretvaraci
   2.7.1.Osnovne karakteristike analogno-digitalnih pretvaraca
   2.7.2.Nacin rada i trajanje A/D pretvorbe
   2.7.3.Digitalno-analognipretvaraci
  2.8.Povezivanje racunala s vanlskim jedinicama (interfeisi)
   2.8.1.Paralelni prijenos podataka
   2.8.2.Serijsko povezivanje razlicitih racunarskih jedinica
   2.8.3.Standardni komunikacijski kanali za povezivanje
    2.8.3.1.Standard EIA RS-232C
    2.8.3.2.Drugi komercijalni standardi
   2.8.4.Povezivanje pomocu modema
   2.8.5.Provjera ispravnosti prijenosa
3.Koncipiranje i gradnja on-line sistema s primjerima
  3.1.Postupak pri gradnji on-line sistema
  3.2.Primjeri realizacije on-line sistema
   3.2.1.Raspodjela energije radioaktivnog zracenja
   3.2.2.Statisticka raspodjela amplitude kontinuiranog signala
   3.2.3.Primjer sistema kojemu je ulazni podatak digitalan
   3.2.4. Nadzor i upravljanje kucom ili stanom
   3.2.5. Sistem za isporuku mesa iz klaonice
   3.2.6. Bar-kodovi i sistem za prodaju i pracenje kretanja robe u samoposluzivanju i njegovu skladistu
4. Distribuirani viseprocesorski sistemi za rad s procesima
  4.1. Karakteristike rada s jednim i vise procesora
   4.1.1. Osnovne definicije
   4.1.2. Osobitosti upotrebe samo jednog racunala
   4.1.3. Decentralizirani sistemi s vise procesora
  4.2. Osobine mikroracunala i drugih racunala vazne za rad racunarskih sistema s procesorima
   4.2.1. Osobitosti mikroracunala
   4.2.2. Pametni senzori
   4.2.3. Izbor racunala u jednoprocesorskom sistemu
   4.2.4. Znacenje standardizacije dijelova pri realizaciji viseprocesorskih sistema
   4.2.5. Struktura cijene izgradnje sistema za rad s procesima
  4.3. Jednocipni mikrokontroleri
  4.4. Standardizirane upravljacke jedinice za rad u viseprocesorskim sistemima
   4.4.1. Skolska standardizirana upravljacka jedinica
   4.4.2. Komercijalna standardna upravljacka jedinica KENT P4000
   4.4.3. Komercijalna standardna upravljacka jedinica TDC 2000
   4.4.4. Upravljacki sistem PRO MASTER
  4.5. Povezivanje standardnih jedinica u cjelovite sisteme
   4.5.1. Hijerarhijska organizacija racunarskih elemenata
   4.5.2. Skolski primjer hijerarhijskog upravljackog sistema
   4.5.3. Cjeloviti upravljacki sistemi napravljeni s komercijalnim elementima
   4.5.4. Mjerenje i prasenje rada procesa
   4.5.5. Povezanost nivoa upravljanja, te kolicine i namjene podataka u hijerarhiji upravljanja
   4.5.6. Primjer realizacije distribuiranog sistema za vodenje i planiranje slozene proizvodnje
   4.5.7. Primjer realizacije distribuiranog hijerarhijskog sistema za vodenje slozene proizvodnje pomocu elemenata PRO MASTER-Plinsko polje Molve
5. Racunarska radna pomagala

    5.1. Proizvodni proces i uloga racunarskih radnih pomagala u njemu
          5.1.1. Sto se sve razumijeva pod proizvodnim procesom i povezanost dijelova toga procesa s racunarskim radnim pomagalima
          5.1.2. Racunarska radna pomagala i njihova uloga
    5.2. Zasto se upotrebljavaju racunarska radna pomagala i sto je potrebno za njihovu realizaciju
          5.2.1. Karakteristike upotrebe racunarskih radnih pomagala
          5.2.2. Sto je potrebno za realizaciju racunarskih radnih pomagala
    5.3. Racunarska radna pomagala za izradu elektronickih sklopova
          5.3.1. Zbog cega se podrobnije prikazuju bas pomagala za konstrukciju elektronickih sklopova i nacin njihova rada
          5.3.2. Konstrukcija cipova pomocu racunarskih radnih pomagala
          5.3.3. Konstrukcija stampanih ploca
          5.3.4. Konstrukcija elektronickih sistema
    5.4. Primjeri upotrebe i razvoja racunarskih radnih pomagala u drugim podrucjima
          5.4.1. Projektiranje tehnologije tockastog zavarivanja
          5.4.2. Primjer konstrukcije ASIC-a
          5.4.3. Testiranje motora s unutrasnjim izgaranjem
          5.4.4. Priprema ponuda za kupca telefonskih centrala
          5.4.5. Racunarska radna pomagala u gradevinarstvu i arhitekturi
    5.5. Ekspertni sistemi
          5.5.1. Ekspertni sistemi kao specificna racunarska radna pomagala
          5.5.2. Primjer ekspertnog sistema
 

Impresum:

ISBN: 86-03-00092-1

Recenzenti:
    Prof. dr. sc. 
Tugomir Turina
   
Dr. Franjo Jovic
     Dr. Nenad Prelog

Lektor: Nada Vujnović

Tisak: Vjesnik, Zagreb

Urednik: Dr. Želimir Matutinović

TRAŽILICA