Naslovnica Pretraživanje AA
 
ATLAS SIMULACIJA ARHITEKTURE MIKRORAČUNALA

ATLAS simulacija arhitekture mikroračunala

D.Basch, M.Žagar

Jedina knjiga koja postoji o ATLAS-u sadrži sljedeće: kratak pregled simulacije računala i programskog paketa ATLAS, brzi uvod za osnovnu upotrebu ATLAS-a, detaljan opis svakog pojedinog programa ATLAS-a i detaljan opis jezika za modeliranje računala koji se koriste u ATLAS-u. Na kraju knjige su prilozi s opisima sintakse jezika u BNF-u. 
   

Iz sadržaja:

Poglavlje1. Uvod

  1.1 Opcenito o simulaciji
   1.1.1 Sto je simulacija
   1.1.2 Primjene, prednosti i mane simulacije
   1.1.3 Podjela simulacijskih postupaka
   1.1.4 Osnovni pojmovi
  1.2 Opcenito o simulaciji racunala
   1.2.1 Moguce upotrebe i koristi od simulacije racunala
   1.2.2 Simulacija u projektrianju arhitekture mikroracunala
   1.2.3 Nacini simulacije racunala
  1.3 Programski sustav ATLAS
   1.3.1 Simulator COMPAS i jezici COMDEL i SYSDEL
   1.3.2 Asembler CONAS i jezik ADEL
   1.3.3 Program za prikazivanje stanja na sabirnicama - WAVE
   1.3.4 Program za prikaz i analizu rezultata simulacije - PEAN
   1.3.5 Pojednostavljeni prikaz organizacije atlasa
  1.4 Nacin realizacije programskog sustava ATLAS

Poglavlje 2. Osnovne upotrebe ATLAS-a

  2.1 Preduvjeti za upotrebu atlasa
   2.1.1 Organizacija korisnikovih kazala
   2.1.2 Koncept dizajna
   2.1.3 Datoteke potrebne za rad s atlasom
   2.1.4 Parametarske datoteke
   2.1.5 Varijable okoline
  2.2 Osnovne upotrebe ATLAS-ovih programa
   2.2.1 Zajednicke osobine progra ATLAS-a
   2.2.2 Pokretanje ATLAS-ovih programa
   2.2.3 Upotreba izbornika
   2.2.4 Izbornik file
   2.2.5 Izbornik tools
  2.3 Primjer upotrebe programa COMPAS i CONAS
   2.3.1 Priprema kazala i pokretanje simulatora COMPAS
   2.3.2 Zadavanje trenutacnog dizajna
   2.3.3 Ucitavanje modela u simulator
   2.3.4 Postupak simulacije
   2.3.5 Priprema mnemonickog programa editorom
   2.3.6 Pokretanje asemblera CONAS
   2.3.7 Inicijalizacija modela
   2.3.8 Pokretanje simulacije
   2.3.9 Staticko prikazivanje stanja modela
   2.3.10 Dinamicko prikazivanje stanje modela
   2.3.11 Zaustavljanje simulacije
   2.3.12 Mijenjanje stanja modela
   2.3.13 Izlazak iz programa compas
  2.4 Sazetak nacina upotrebe programa

Poglavlje 3. Pregled mogucnosti ATLAS-a

  3.1 Zajednicke mogucnosti programa ATLAS-a
   3.1.1 Organizacija ATLAS-ovuh datoteka
   3.1.2 Korisnicka kazaka i datotke
   3.1.3 Dizajn i trenutacni dizajn
   3.1.4 Primjeri i parametarske datoteke
   3.1.5 Pokretanje ATLAS-ovih programa i izlazak iz njih
   3.1.6 Izbornici
   3.1.7 Dobivanje pomoci od ATLAS-a
   3.1.8 Prozor za odabir datoteke
   3.1.9 Promjena trenutacnog dizajna
   3.1.10 Prikaz parametara dizajna
   3.1.11 Promjena parametara dizajna
   3.1.12 Promjena datoteke s X11 - resursima
  3.2 Program ATLAS
   3.2.1 Pokretanje programa ATLAS
   3.2.2 Dijelovi glavnog prozora
   3.2.3 Izbornik file
   3.2.4 Izbornici tools i help
  3.3 Program COMPAS
   3.3.1 Pokretanje programa COMPAS
   3.3.2 Dijelovi glavnog prozora
   3.3.3 Izbornik file
   3.3.4 Izbornik sim
   3.3.5 Izbornik disp
   3.3.6 Izbornik set
   3.3.7 Izbornik dbg
   3.3.8 Izbornici tools i help
   3.3.9 Polje s gumbima
   3.3.10 Unos brojcanih podataka
   3.3.11 Naredbe simulatora COMPAS
   3.3.12 Upotreba makronaredaba
  3.4 Program CONAS
   3.4.1 Pokretanje programa CONAS
   3.4.2 Dijelovi glavnog prozora
   3.4.3 Izbornik file
   3.4.4 Izbornik asm
   3.4.5 Izbornici tools i help
   3.4.6 Polja za zatvaranje datoteka
   3.4.7 Oblik retka datoteke s mnemonickim programom
   3.4.8 Oblici pseudonaredaba
   3.4.9 Nacin pisanja brojeva
  3.5 Program WAVE
   3.5.1 Pokretanje programa WAVE
   3.5.2 Dijelovi glavnog prozora
   3.5.3 Izbornik file
   3.5.4 Izbornici size,grid i line
   3.5.5 Izbornici tools i help
   3.5.6 Gumbi za pomicanje
  3.6 Program PEAN
   3.6.1 Pokretanje programa PEAN
   3.6.2 Dijelovi glavnog prozora
   3.6.3 Polje za prikaz
   3.6.4 Izbornik file
   3.6.5 Izbornik colours
   3.6.6 Izbornik view
   3.6.7 Izbornici tools i help

Poglavlje 4. Jezik COMDEL

  4.1 Nacin pisanja COMDEL - datoteke
  4.2 Elementi COMDEL-a
   4.2.1 Osnovini znakoci COMDEL-a
   4.2.2 Kljucne rijeci
   4.2.3 Separatori
   4.2.4 Imena (Identifikatori)
   4.2.5 Brojevi
   4.2.6 Znakovni niz
   4.2.7 Komentar
  4.3 Struktura COMDEL - datoteke
  4.4 Blokovi za definiranje registra varijabli
   4.4.1 Ugradjene zastavice
  4.5 Blok za definiranje vanjskih prikljucaka
   4.5.1 Signalni prikljucci
   4.5.2 Podatkovni prikljucci
   4.5.3 Signal vremenskog vodjenja - clock
  4.6 Lolacije i vrijednosti
   4.6.1 Lokacije
   4.6.2 Vrijednosti
   4.6.3 Pristupanje lokacijama i vrijednostima
  4.7 Uvjeti
  4.8 Naredbe COMDEL-a
   4.8.1 Blok naredaba
   4.8.2 Naredbe pridruzivanja
   4.8.3 Naredbe grananja
   4.8.4 Naredbe za ponavljanje
   4.8.5 Pseudo naredbe za kontrolu simulacije
   4.8.6 Naredba za rad s potprogramima
   4.8.7 Naredbe za citanje i pisanje
   4.8.8 Naredbe za grupnu simulaciju
   4.8.9 Naredbe za sinkronizaciju
  4.9 Funkcije COMDEL-a
   4.9.1 Funkcije pomaka i kruznog pomaka
   4.9.2 Logicke bit-funkcije
   4.9.3 Aritmeticke funkcije
   4.9.4 Funkcije za postavljanje zastavica
   4.9.5 Tablica funkcija i utjecaja na zastavice
  4.10 Blok init
  4.11 Potprogrami
  4.12 Blok run
  4.13 Grjeske u simulaciji
   4.13.1 Grjeske u pristupu registrima i varijablama
   4.13.2 Grjeske u pristupu vanjskim prikljuccima
   4.13.3 Obrada grjesaka
  4.14 Primjer definiranja komponenata COMDEL-om
   4.14.1 Definiranja komponente tipa SMIR
   4.14.2 Definiranje memorije za mikroracunalo SMIR
Poglavlje 5. Jezik SYSDEL
  5.1 Elementi SYSDELA
   5.1.1 Osnovni znakovi SYSDEL-a
   5.1.2 Kljucne rijeci
   5.1.3 Separatori,imena, brojevi, znakovni nizovi i komentari
  5.2 Struktura SYSDEL - datoteke
   5.2.1 Blok za definiranje frekvencije
   5.2.2 Blok za definiranje komponenata
   5.2.3 Blok za definiranje sabirnica
  5.3 Primjer definiranja sustava SYSDEL-om

Poglavlje 6. Jezik ADEL

  6.1 Elementi ADEL-a
   6.1.1 Osnovni znakovi
   6.1.2 Kljucne rijeci
   6.1.3 Separatori
   6.1.4 Imena
   6.1.5 Brojevi
   6.1.6 Znakovni nizovi
   6.1.7 Komentar
  6.2 Struktura ADEL - datoteke
   6.2.1 Blok za definiranje jednakosti malih i velikih slova
   6.2.2 Blok za definiranje broja rijeci strojnog koda u ispisnoj datoteci
   6.2.3 Blok za definiranje znaka komentara
   6.2.4 Blok za definiranje znaka baze
   6.2.5 Blok za definiranje sirine memorijske rijeci
   6.2.6 Blok za definiranje poravnavanje prijevoda
   6.2.7 Blok za definiranje sirine adrese
   6.2.8 Blok za definiranje separatora
   6.2.9 Blok za definiranje brojevnih zamjena
   6.2.10 Blok za definiranje indeksnih zamjena
   6.2.11 Blok za definiranje znakovnih zamjena
   6.2.12 Blok za definiranje naredaba
  6.3 Primjeri upotrebe ADEL-a
   6.3.1 Primjer zadavanja jednakosti malih i velikih slova
   6.3.2 Primjer zadavanja broja rijeci u ispisnoj datoteci
   6.3.3 Primjeri zadavanja znakova komentara i baza
   6.3.4 Primjeri zadavanja sirine memorijske i adresne rijeci
   6.3.5 Primjeri definiranja separatora
   6.3.6 Primjeri definiranja brojevnih zamjena
   6.3.7 Primjeri definiranja naredaba i upotreba brojevnih zamjena
   6.3.8 Primjeri zadavanja i upotrebe znakovnih zamjena
   6.3.9 Primjeri upotrebe brojevnih zamjena u izrazima
  6.4 Nacin prevodjenja
  6.5 Primjer opisivanja mnemonickog jezika ADEL-om
  6.6 Primjer pisanja program

Prilog A: Sintaksa COMDEL -a
Prilog B: Sintaksa SYSDEL-a
Prilog C: Sintaksa ADEL-a
Literatura
Kazalo


Impresum:

ISBN: 953-96360-1-9

Recenzenti:
    Prof. dr. sc. Gabro Smiljanić
    Prof. dr. sc. Nikola Bogunović
    Doc. dr. sc. Damir Kalpić

Lektor: Nikola Kustić, prof.

Nakladnik: Antonić d.o.o.

Tisak: Spiridion Brusina, Donja Lomnica

Urednik: dr.sc. Davor Antonić

Ovitak: Nebojša Topolšćak

Crteži i slog: Doc.dr.sc. Danko Basch

  
 
TRAŽILICA