Naslovnica Pretraživanje AA
 
DARKO FUDURIĆ

 

 

 

Mr. sc. Darko Fudurić, dipl.ing.
 

 

Zvanje:

Asistent
Diplomirao: 2003.
Magistrirao: 2008.
Doktorirao:
Na Zavodu od: 2004.
Soba: C11-19
Telefon: +385-1-6129-619 (int.119)
e-mail: darko.fuduric@fer.hr
URL: http://www.rasip.fer.hr/rasip/dfuduric

Stručni interes

 • Ugradbeni mikroračunalni sustavi (Atmel AVR, ARM, Microchip PIC
 • Udaljeni laboratoriji (eng. remote laboratories)
 • Mikroračunala u udaljenim laboratorijima
 • procesno računarstvo
 • bežične mreže senzora (WSN)
 • bežična komunikacija (GPS, GSM/GPRS)
 • digitalna obradba signala
 • Java (J2SE, J2ME)
 • Web Services and Technologies (HTML, XML, PHP, JScript)
 • Baze podataka (MySQL, PostgreSQL)
 • SCADA

Zaduženja

 • Osnove digitalnih računala (ispiti)
 • Računala 1 (ispiti)
 • Računala i procesi (FER1)
 • Računala i procesi (FER2)
 • Arhitektura računala 1 (blicevi)


 


 

 

 

 

 


TRAŽILICA