Zdravstvo u uvjetima novih tehnologija

Opis predmeta

Organizacija sustava zdravstvene zaštite u uvjetima novih tehnologija. Zdravstvena i medicinska informatika. Primarna zdravstvena zaštita i modern i bolnički sustavi. Nove tehnologije u zdravstvu i načini procjene njihove učinkovitosti. Osnovne značajke medicinskih podataka, signala i slika. načini prikupljanja i obradbe. Specifičnosti uporabe računala u biomedicinskoj instrumentaciji. E-zdravlje. Elektronički zdravstveni zapis. M-zdravlje. Inteligenti i personalizirani sustavi za kućnu skrb i rehabilitaciju. Podrške sustavima učenja. medicinsko odlučivanje. Zaštita podataka. Normizacija. Interoperabilnost, komunikacijske norme i protokoli. Telemedicina.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Jan Cornelis Helder, Jan van Bemmel (2002.), Handbook of Medical Informatics, Springer
Yang Xiao, Hui Chen (2008.), Mobile Telemedicine, CRC Press
Robert Istepanian, Swamy Laxminarayan, Constantinos S. Pattichis (2007.), M-Health, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 154697
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik