Zvuk u arhitekturi

Opis predmeta

Različitost prostora u akustičkom smislu. Zahtjevi na akustička svojstva općih, posebnih, tehnoloških prostora. Zaštita od emisije i imisije buke. Raspodjela zvučnog polja. Utjecaj ranih i kasnih refleksija. Objektivna i subjektivna difuznost polja. Ray tracing i slične metode. ETC. Stvarno vrijeme odjeka. Specifičnosti nekih rezonatora i apsorbera. Difuzori. Definiranje projektnog zadatka, akustički projekt, izvedbeni projekt. Simulacije i stvarnost. Specifičnosti materijala.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Za studente

Izvedba

ID 154693
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik