Završni rad - Rokovi za zimski i ljetni semestar ak. god. 2020./2021.

Zimski semestar

 • Preuzimanje teme Završnog rada:
 • 9. listopada 2020. godine
 • Predaja Završnih radova
 • 22. siječnja 2021. godine
 • Obrane Završnih radova:
 • od 8. veljače do 26. veljače 2021. godine

 

Ljetni semestar

 • Preuzimanje teme Završnog rada:
 • 12. ožujka 2021. godine
 • Predaja Završnih radova
 • 11. lipnja 2021. godine
 • Obrane Završnih radova:
 • od 28. lipnja do 9. srpnja 2021. godine