Završni rad - Rokovi za ak.god. 2017./2018.

Zimski semestar

 • Zadavanje teme Završnog rada:
 • 13. listopada 2017. godine
 • Predaja Završnih radova
 • 26. siječnja 2018. godine
 • Obrane Završnih radova:
 • od 12. veljače do 2. ožujka 2018. godine

Ljetni semestar

 • Zadavanje teme Završnog rada:
 • 16. ožujak 2018. godine
 • Predaja Završnih radova
 • 15. lipnja 2018. godine
 • Obrane Završnih radova:
 • od 3. do 13. srpnja 2018. godine