Završni rad - Rokovi za zimski i ljetni semestar ak. god. 2019./2020.

Zimski semestar

 • Zadavanje teme Završnog rada:
 • 11. listopada 2019. godine
 • Predaja Završnih radova
 • 24. siječnja 2020. godine
 • Obrane Završnih radova:
 • od 10. veljače do 28. veljače 2020. godine

 

Ljetni semestar

 • Zadavanje teme Završnog rada:
 • 13. ožujka 2020. godine
 • Predaja Završnih radova
 • 12. lipnja 2020. godine
 • Obrane Završnih radova:
 • od 29. lipnja do 10. srpnja 2020. godine