Završni rad - Rokovi za ak.god. 2018./2019.

Zimski semestar

 • Zadavanje teme Završnog rada:
 • 12. listopada 2018. godine
 • Predaja Završnih radova
 • 25. siječnja 2019. godine
 • Obrane Završnih radova:
 • od 11. veljače do 1. ožujka 2019. godine

Ljetni semestar

 • Zadavanje teme Završnog rada:
 • 15. ožujak 2019. godine
 • Predaja Završnih radova
 • 14. lipnja 2019. godine
 • Obrane Završnih radova:
 • od 2. do 12. srpnja 2019. godine