Završni rad - Rokovi za zimski semestar ak.god. 2019./2020.

Zimski semestar

  • Zadavanje teme Završnog rada:
  • 11. listopada 2019. godine
  • Predaja Završnih radova
  • 24. siječnja 2020. godine
  • Obrane Završnih radova:
  • od 10. veljače do 28. veljače 2020. godine