Web Software Development

Opis predmeta

Sadržaj predmeta obuhvaća osnove web-arhitektura, protokola i standarda, te programiranje u programskim jezicima HTML5, Javascript i CSS. Predmetom će se proširiti znanje stečeno na prethodnim kolegijima u kojima se uči programiranje, a naglasak će biti stavljen na programski jezik Javascript. Studenti će naučiti kako napraviti kompletnu web-aplikaciju, klijentski i poslužiteljski dio, pri čemu se na poslužitelju koristi relacijska baza podataka.

Ishodi učenja

 1. objasniti osnovne teorijske postavke razvoja web-tehnologija
 2. objasniti osnovne teorijske postavke razvoja mobilnih tehnologija
 3. dizajnirati korisničko sučelje web-aplikacije
 4. dizajnirati korisničko sučelje mobilne aplikacije
 5. razviti jednostavnu web-aplikaciju temeljenu na HTML5, Javascriptu i CSS-u
 6. razviti jednostavnu mobilnu aplikaciju temeljenu na platformi Android

Oblici nastave

Predavanja

Izvođenje predavanja prema temama kolegija kroz 13 tjedana.

Laboratorij

Na laboratorijskim vježbama studenti će raditi na vlastitim programskim rješenjima te demonstrirati njihovu ispravnost.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 50 % 0 % 50 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 25 %
Ispit: Pismeni 40 % 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Arhitekture i protokoli weba, Web-standardi
 2. Arhitekture i protokoli weba, Protokoli HTTP. AJAX i Websocket
 3. Web-standardi
 4. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 5. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 6. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 7. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 8. Međuispit
 9. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 10. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 11. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 12. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 13. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 14. Programski jezici za izradu web-aplikacija (npr. HTML5. Javascript. PHP. CSS)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER3-EN] Computing - studij
(4. semestar)

Literatura

John Dean (2018.), Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript, Jones & Bartlett Learning

Za studente

Izvedba

ID 209656
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan