Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika

Opis predmeta

Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava. Metode: vrste kvarova i posljedica, stabla kvara, stabla događaja, Markovljevi modeli i Petrijeve mreže. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. Analiza neodređenosti: podataka, modela i rezultata. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. Statistička podloga, analiza podataka i ekstremni događaji. Analiza utjecaja na okoliš. Sigurnost i percepcija rizika. Osnove upravljanja rizikom.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), Y. Y. Haimes: Risk Modeling Assessment and Management, Wiley, 1998.,
(.), M. Modarres, M. Kaminskiy, and V. Krivtsov: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide Marcel Dekker, New York, N..Y., 1998.,
(.), B. V. Gnedenko, I. A. Ushakov: Probabilistic Reliability Engineering, John Wiley & Sons, Inc., 1995.,

Izvedba

ID 154700
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik