Vjerojatnosna procjena tehnološkog rizika

Opis predmeta

Vjerojatnosno modeliranje i simuliranje pouzdanosti i rizika tehnoloških sustava. Metode: vrste kvarova i posljedica, stabla kvara, stabla događaja, Markovljevi modeli i Petrijeve mreže. Analiza i modeliranje ljudskog činitelja. Analiza neodređenosti: podataka, modela i rezultata. Povezanost determinističkih i vjerojatnosnih analiza. Statistička podloga, analiza podataka i ekstremni događaji. Analiza utjecaja na okoliš. Sigurnost i percepcija rizika. Osnove upravljanja rizikom.

Studijski programi

Izvedba

ID 154700
6 ECTS