Višeprocesorski i paralelni sustavi

Opis predmeta

Klasifikacija arhitektura paralelnih računalnih sustava. Razine paralelizma. Utjecaj paralelizma na performansu računala. Načini iskorištavanja paralelizma na razini instrukcije: protočnost, superskalarnost, izvođenje instrukcija izvan programskog slijeda, procesori s vrlo dugom instrukcijskom riječi (VLIW). Vektorski procesori. Multimedijske instrukcije. Sistolička polja. Višeprocesorski sustavi. Načini fizičkog i logičkog povezivanja računalnih resursa. Modeli paralelnog programiranja. Alati za paralelno programiranje. Simultana višedretvenost (SMT). Višejezgreni i mnogojezgreni procesori. Paralelna arhitektura grafičkih procesora. Dijeljena memorija i koherencija podataka. Prospojne mreže.

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11352
  Ljetni semestar
6 ECTS