Višemedijske komunikacije

Opis predmeta

Pojam i model višemedijskog komunikacijskog sustava. Utjecaj komunikacijskih parametara na kvalitetu usluge. Audio, video i sintetički višemedijski sadržaji. Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja višemedijskog sadržaja. Metapodaci, formati opisa i zaštita višemedijskog sadržaja. Višekorisničke višemedijske primjene, komunikacijski protokoli. Model strujanja višemedijskog sadržaja, komunikacijski protokoli. Modeli kvalitete usluge. Tehnički i tržišni aspekti kvalitete usluge. Mehanizmi kvalitete usluge. Uvođenje kvalitete usluge u Internet. Internetska telefonija. Višemedijske komunikacije u mrežama nove generacije. Umrežene igre.

Ishodi učenja

 1. Objasniti temeljna načela i načine kodiranja audia, videa i sintetičkih sadržaja
 2. Objasniti mjerila kvalitete i sinkronizacije višemedijskog sadržaja
 3. Objasniti razdvajanje kontrole i podataka kod višemedijskih primjena
 4. Opisati i razumjeti ključne internetske protokole za višemedijske usluge
 5. Opisati i usporediti načine uvođenja kvalitete usluge u Internet
 6. Objasniti arhitekturu i komunikacijske protokole usluge VoIP
 7. Objasniti arhitekturu naprednih višemedijskih aplikacija, s naglaskom na umrežene igre.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja prema satnici.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe prema rasporedu objavljenom na prvom predavanju. Predviđena su 4 ciklusa vježbi u trajanju od 3-4 sata.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 55 % 20 % 55 % 20 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u višemedijske komunikacije. Vrste multimedijskog sadržaja i utjecaj komunikacijskih parametara na kvalitetu usluge. Postupci kodiranja i kompresije medija; repetitorij metoda entropijskog i izvornog kodiranja
 2. Audio sadržaj. Napredni načini kodiranja, standardi. Obrada u višemedijskom komunikacijskom sustavu. Prikrivanje gubitaka i kašnjenja prilikom komunikacije
 3. Nepomična slika. Načela i odabrani načini i standardi kodiranja slike
 4. Video sadržaj. Napredni načini kodiranja, standardi. Obrada u višemedijskom komunikacijskom sustavu. Prikrivanje gubitaka i kašnjenja prilikom komunikacije
 5. Sintetički višemedijski sadržaji. Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja višemedijskog sadržaja. Zahtjevi na kvalitetu usluge
 6. Arhitektura višemedijskog komunikacijskog sustava
 7. Višekorisničke višemedijske primjene. Model grupne komunikacije. Komunikacijske arhitekture i protokoli višeodredišnog usmjeravanja
 8. Međuispit
 9. Internetski komunikacijski protokoli za potporu višemedijske sjednice
 10. Model strujanja višemedijskog sadržaja, komunikacijski protokoli
 11. Internetska telefonija i prijenos govora Internetom. Arhitektura, protokoli i standardi. Kvaliteta usluge
 12. Uvođenje kvalitete usluge u Internetu. Tehnički i tržišni aspekti kvalitete usluge. Ugovaranje razine kvalitete usluge. Mehanizmi kvalitete usluge: klasifikacija prometa, oblikovanje, raspoređivanje, redarstvo
 13. Uvođenje kvalitete usluge u Internet: integrirane usluge, diferencirane usluge
 14. Napredne višemedijske usluge, umrežene igre.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet profila (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (2. semestar)

Literatura

J. Crowcroft, M. Handley, I. Wakeman (1999.), Internetworking Multimedia, Morgan Kaufmann Publishers
Fred Halsall (2000.), Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols and Standards, Addison-Wesley
Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt (2010.), Multimedia Systems, Springer

Za studente

Izvedba

ID 223731
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan