Višemedijske komunikacije

Opis predmeta

Pojam i model višemedijskog komunikacijskog sustava. Utjecaj komunikacijskih parametara na kvalitetu usluge. Audio, video i sintetički višemedijski sadržaji. Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja višemedijskog sadržaja. Metapodaci, formati opisa i zaštita višemedijskog sadržaja. Višekorisničke višemedijske primjene, komunikacijski protokoli. Model strujanja višemedijskog sadržaja, komunikacijski protokoli. Modeli kvalitete usluge. Tehnički i tržišni aspekti kvalitete usluge. Mehanizmi kvalitete usluge. Uvođenje kvalitete usluge u Internet. Internetska telefonija. Višemedijske komunikacije u mrežama nove generacije. Umrežene igre.

Ishodi učenja

 1. Objasniti temeljna načela i načine kodiranja audia, videa i sintetičkih sadržaja
 2. Objasniti mjerila kvalitete i sinkronizacije višemedijskog sadržaja
 3. Objasniti razdvajanje kontrole i podataka kod višemedijskih primjena
 4. Opisati i razumjeti ključne internetske protokole za višemedijske usluge
 5. Opisati i usporediti načine uvođenja kvalitete usluge u Internet
 6. Objasniti arhitekturu i komunikacijske protokole usluge VoIP
 7. Objasniti arhitekturu naprednih višemedijskih aplikacija, s naglaskom na umrežene igre.

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Multimedija i mreža

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Višemedijski sadržaj
 2. Višemedijski sadržaj
 3. Višemedijski sadržaj
 4. Višemedijski sadržaj
 5. Višemedijski sadržaj
 6. Višemedijski sadržaj
 7. Modeli i protokoli za višemedijske komunikacijske sustave
 8. Međuispit
 9. Modeli i protokoli za višemedijske komunikacijske sustave
 10. Modeli i protokoli za višemedijske komunikacijske sustave
 11. Modeli i protokoli za višemedijske komunikacijske sustave
 12. Modeli i protokoli za višemedijske komunikacijske sustave
 13. Modeli i mehanizmi kvalitete ulsuge
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Izborni predmet (2. semestar) Izborni predmet profila (2. semestar)
Znanost o mrežama (profil)
Jezgreni predmeti profila (2. semestar)

Literatura

(.), J. Crowcroft, M. Handley, I. Wakeman (1999.), Internetworking Multimedia, Morgan Kaufmann Publishers,
(.), Fred Halsall (2000.), Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols, and Standards, Addison-Wesley,
(.), Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt (2010.), Multimedia Systems, Springer,
(.), Gonzalo Camarillo, Miguel-Angel Garcia-Martin (2008.), The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS): Merging the Internet and the Cellular Worlds (3rd ed.), John Wiley & Sons,

Za studente

Izvedba

ID 223731
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe