Višemedijske komunikacije

Opis predmeta

Pojam i model višemedijskog komunikacijskog sustava. Utjecaj komunikacijskih parametara na kvalitetu usluge. Audio, video i sintetički višemedijski sadržaji. Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja višemedijskog sadržaja. Metapodaci, formati opisa i zaštita višemedijskog sadržaja. Višekorisničke višemedijske primjene, komunikacijski protokoli. Model strujanja višemedijskog sadržaja, komunikacijski protokoli. Modeli kvalitete usluge. Tehnički i tržišni aspekti kvalitete usluge. Mehanizmi kvalitete usluge. Uvođenje kvalitete usluge u Internet. Internetska telefonija. Višemedijske komunikacije u mrežama nove generacije. Umrežene igre.

Opće kompetencije

Poznavanje komunikacijskih arhitektura i protokola za prijenos i upravljanje prijenosom višemedijskog sadržaja. Tehnički i tržišni aspekti problema vezanih uz uvođenje i pružanje kvalitete usluge. Višemedijske komunikacije u mrežama nove generacije.

Ishodi učenja

 1. Objasniti temeljna načela i načine kodiranja audia, videa i sintetičkih sadržaja
 2. Objasniti mjerila kvalitete i sinkronizacije višemedijskog sadržaja
 3. Objasniti razdvajanje kontrole i podataka kod višemedijskih primjena
 4. Opisati i razumjeti ključne internetske protokole za višemedijske usluge
 5. Opisati i usporediti načine uvođenja kvalitete usluge u Internet
 6. Objasniti arhitekturu i komunikacijske protokole usluge VoIP
 7. Objasniti arhitekturu naprednih višemedijskih aplikacija, s naglaskom na umrežene igre.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja za grupu studenata u trajanju 3 sata tjedno.

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit.

Konzultacije

Tjedni termin konzultacija i izvan termina uz najavu.

Stjecanje vještina

Tri domaće zadaće uz primjenu višemedijskih aplikacija i simulacijskih alata.

Programske vježbe

Jedan projektni zadatak unutar laboratorija profile (LTI2/LOI2).

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Četiri domaće zadaće.

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u višemedijske komunikacije. Vrste multimedijskog sadržaja i utjecaj komunikacijskih parametara na kvalitetu usluge. Postupci kodiranja i kompresije medija; repetitorij metoda entropijskog i izvornog kodiranja.
 2. Audio sadržaj. Napredni načini kodiranja, standardi. Obrada u višemedijskom komunikacijskom sustavu. Prikrivanje gubitaka i kašnjenja prilikom komunikacije.
 3. Nepomična slika. Načela i odabrani načini i standardi kodiranja slike.
 4. Video sadržaj. Napredni načini kodiranja, standardi. Obrada u višemedijskom komunikacijskom sustavu. Prikrivanje gubitaka i kašnjenja prilikom komunikacije.
 5. Sintetički višemedijski sadržaji. Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja višemedijskog sadržaja. Zahtjevi na kvalitetu.
 6. Arhitektura višemedijskog komunikacijskog sustava.
 7. Višekorisničke višemedijske primjene. Model grupne komunikacije. Komunikacijske arhitekture i protokoli višeodredišnog usmjeravanja.
 8. Međuispit.
 9. Internetski komunikacijski protokoli za podršku višemedijske sjednice.
 10. Model strujanja višemedijskog sadržaja, komunikacijski protokoli.
 11. Internetska telefonija i prijenos govora Internetom. Arhitektura, protokoli i standardi. Kvaliteta usluge.
 12. Uvođenje kvalitete usluge u Internetu. Tehnički i tržišni aspekti kvalitete usluge. Ugovaranje razine kvalitete usluge. Mehanizmi kvalitete usluge: klasifikacija prometa, oblikovanje, raspoređivanje, redarstvo.
 13. Uvođenje kvalitete usluge u Internet: integrirane usluge, diferencirane usluge.
 14. Višemedijske usluge u mrežama nove generacije. Višemedijski podsustav zasnovan na protokolu IP u mreži treće generacije UMTS.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Obradba informacija (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

J. Crowcroft, M. Handley, I. Wakeman (1999.), Internetworking Multimedia, Morgan Kaufmann Publishers
Fred Halsall (2000.), Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols, and Standards, Addison-Wesley
Gonzalo Camarillo, Miguel-Angel Garcia-Martin (2008.), The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS): Merging the Internet and the Cellular Worlds (3rd ed.), John Wiley & Sons
Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt (2010.), Multimedia Systems, Springer

Izvedba

ID 34403
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan