Višemedijske komunikacije

Opis predmeta

Pojam i model višemedijskog komunikacijskog sustava. Utjecaj komunikacijskih parametara na kvalitetu usluge. Audio, video i sintetički višemedijski sadržaji. Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja višemedijskog sadržaja. Metapodaci, formati opisa i zaštita višemedijskog sadržaja. Višekorisničke višemedijske primjene, komunikacijski protokoli. Model strujanja višemedijskog sadržaja, komunikacijski protokoli. Modeli kvalitete usluge. Tehnički i tržišni aspekti kvalitete usluge. Mehanizmi kvalitete usluge. Uvođenje kvalitete usluge u Internet. Internetska telefonija. Višemedijske komunikacije u mrežama nove generacije. Umrežene igre.

Opće kompetencije

Poznavanje komunikacijskih arhitektura i protokola za prijenos i upravljanje prijenosom višemedijskog sadržaja. Tehnički i tržišni aspekti problema vezanih uz uvođenje i pružanje kvalitete usluge. Višemedijske komunikacije u mrežama nove generacije.

Ishodi učenja

 1. Objasniti temeljna načela i načine kodiranja audia, videa i sintetičkih sadržaja
 2. Objasniti mjerila kvalitete i sinkronizacije višemedijskog sadržaja
 3. Objasniti razdvajanje kontrole i podataka kod višemedijskih primjena
 4. Opisati i razumjeti ključne internetske protokole za višemedijske usluge
 5. Opisati i usporediti načine uvođenja kvalitete usluge u Internet
 6. Objasniti arhitekturu i komunikacijske protokole usluge VoIP
 7. Objasniti arhitekturu naprednih višemedijskih aplikacija, s naglaskom na umrežene igre.

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja za grupu studenata u trajanju 3 sata tjedno.

Provjere znanja

Međuispit i završni ispit.

Konzultacije

Tjedni termin konzultacija i izvan termina uz najavu.

Stjecanje vještina

Tri domaće zadaće uz primjenu višemedijskih aplikacija i simulacijskih alata.

Programske vježbe

Jedan projektni zadatak unutar laboratorija profile (LTI2/LOI2).

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Četiri domaće zadaće.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u višemedijske komunikacije. Vrste multimedijskog sadržaja i utjecaj komunikacijskih parametara na kvalitetu usluge. Postupci kodiranja i kompresije medija; repetitorij metoda entropijskog i izvornog kodiranja.
 2. Audio sadržaj. Napredni načini kodiranja, standardi. Obrada u višemedijskom komunikacijskom sustavu. Prikrivanje gubitaka i kašnjenja prilikom komunikacije.
 3. Nepomična slika. Načela i odabrani načini i standardi kodiranja slike.
 4. Video sadržaj. Napredni načini kodiranja, standardi. Obrada u višemedijskom komunikacijskom sustavu. Prikrivanje gubitaka i kašnjenja prilikom komunikacije.
 5. Sintetički višemedijski sadržaji. Modeli prostornog i vremenskog usklađivanja višemedijskog sadržaja. Zahtjevi na kvalitetu.
 6. Arhitektura višemedijskog komunikacijskog sustava.
 7. Višekorisničke višemedijske primjene. Model grupne komunikacije. Komunikacijske arhitekture i protokoli višeodredišnog usmjeravanja.
 8. Međuispit.
 9. Internetski komunikacijski protokoli za podršku višemedijske sjednice.
 10. Model strujanja višemedijskog sadržaja, komunikacijski protokoli.
 11. Internetska telefonija i prijenos govora Internetom. Arhitektura, protokoli i standardi. Kvaliteta usluge.
 12. Uvođenje kvalitete usluge u Internetu. Tehnički i tržišni aspekti kvalitete usluge. Ugovaranje razine kvalitete usluge. Mehanizmi kvalitete usluge: klasifikacija prometa, oblikovanje, raspoređivanje, redarstvo.
 13. Uvođenje kvalitete usluge u Internet: integrirane usluge, diferencirane usluge.
 14. Višemedijske usluge u mrežama nove generacije. Višemedijski podsustav zasnovan na protokolu IP u mreži treće generacije UMTS.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Obradba informacija (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Literatura

J. Crowcroft, M. Handley, I. Wakeman (1999.), Internetworking Multimedia, Morgan Kaufmann Publishers
Fred Halsall (2000.), Multimedia Communications: Applications, Networks, Protocols, and Standards, Addison-Wesley
Gonzalo Camarillo, Miguel-Angel Garcia-Martin (2008.), The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS): Merging the Internet and the Cellular Worlds (3rd ed.), John Wiley & Sons
Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt (2010.), Multimedia Systems, Springer

Za studente

Izvedba

ID 34403
  Ljetni semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan