Virtualna okruženja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Virtualno okruženje: uvod, definicije, virtualna scena, komponente virtualne scene, modeliranje virtualne scene. Grafički procesor, programabilni protočni sustav. Specijalni efekti iscrtavanja: poopćeno teksturiranje, filtriranje teksture, preslikavanje prozirnosti, svjetlosti, sjaja, zrcaljenja, neravnina, ostale metode teksturiranja; efekti omekšavanja, zrcaljenje, sjene, tehnike panoa, ostali efekti. Ubrzavanje iscrtavanja: smanjivanje broja poligona, selektivno odbacivanje, tehnike razine detalja, optimalne poligonske strukture, organizacija scene i promjene stanja. Umrežena virtualna okruženja: primjene, tehnički izazovi, prilagodljivost veličini, načini mrežnog povezivanja sustava, strukturiranje virtualnog prostora, vrste prometa i mrežni protokoli za UVO, primjeri sustava UVO, virtualni svijetovi, digitalne igre. Virtualna stvarnost: definicija, principi, razvoj područja, vrste uređaja za virtualnu stvarnost, ulazni uređaji, 3D vid u prirodi, simulirani 3D vid, vizualni, zvučni, haptički i ostali izlazni uređaji, dizajn i programiranje sustava virtualne stvarnosti. Proširena stvarnost: definicija, karakteristike, primjene, optičko i video miješanje slike, projekcioni sustavi, usporedba raznih načina miješanja slike, poravnavanje, slijeđenje, pogreška poravnavanja, prikupljnanje podataka za proširenu stvarnost, pokretljivost sustava proširene stvarnosti. Vizualizacija informacija. Znanstvena vizualizacija.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. definirati pojam virtualnog okruženja
 2. koristiti funkcije grafičkog procesora
 3. razviti rješenja primjene naprednih virtualnih okruženja
 4. razviti aplikacije 3D grafike na raznim platformama
 5. primijeniti stečena znanja u složenim projektima koji uključuju virtualna okruženja
 6. planirati i voditi manje projekte

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja uživo dva sata tjedno

Samostalni zadaci

Projekt: grupni rad, prezentacija

Laboratorij

Vježbe se mogu izvoditi samostalno

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 6 % 0 % 6 %
Seminar/Projekt 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 32 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 32 %
Ispit: Pismeni 0 % 64 %
Napomena / komentar

Mogući broj bodova je 110 zbog fakultativne prirode projekta.

Tjedni plan nastave

 1. Virtualna okruženja - uvod i primjene.
 2. Protočni sustav za iscrtavanje u stvarnom vremenu. Protočni sustav na grafičkom procesoru (GPU).
 3. Protočni sustav za iscrtavanje u stvarnom vremenu. Protočni sustav na grafičkom procesoru (GPU).
 4. Specijalni efekti.
 5. Specijalni efekti.
 6. Ubrzavanje.
 7. Ubrzavanje.
 8. Međuispit
 9. Međuispit
 10. Umrežena virtualna okruženja. Virtualni svijetovi. Digitalne igre.
 11. Virtualna stvarnost. Proširena stvarnost. Virtualni ljudi.
 12. Vizualizacija 2D/3D polja skalara (preslikavanje boja, izo-površine). Izravan prikaz volumnih podataka (bacanje zrake, prijenosna funkcija, segmentacija). Vizualizacija vektorskog polja i toka podataka.
 13. Više-dimenzijski podaci (smanjenje dimenzionalnosti, paralelne koordinate). Vrednovanje vizualizacijskih metoda. Aplikacije s vizualizacijom.
 14. Projekt
 15. Projekt

Literatura

(.), Igor S. Pandžić, Tomislav Pejša, Krešimir Matković, Hrvoje Benko, Aleksandra Čereković, Maja Matijašević (2011.), Virtualna okruženja: Interaktivna 3D grafika i njene primjene, Element Zagreb, Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis,
(.), Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman (2008.), Real-Time Rendering, third edition, A.K.Peters Ltd,

Za studente

Izvedba

ID 240747
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
5 Seminar
0 Auditorne vježbe
10 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan