Videokomunikacijske tehnologije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Pregled videokomunikacijskih sustava i usluga. Analiziranje i optoelektrička pretvorba slike u videosignal. Parametri videosignala u normama za analiziranje slike, rezolucija, spektar videosignala. Komponente videosignala. Značajke ljudskog vizualnog sustava, vizualna oštrina, krivulja osjetljivosti ljudskog oka, funkcije miješanja boja i dijagram kromatičnosti. Značajke krominantnog signala i audiosignala. Analogno-digitalna pretvorba komponentnog videosignala. Postupci i norme za kompresiju videosignala, oblikovanje prijenosnog toka podataka. Postupci kodiranja radi zaštite od pogrešaka u videokomunikacijama. Radiodifuzijske norme i frekvencijska područja. Sustavi za radiodifuziju televizijskog signala, satelitska i kabelska televizija. Distribucija videosignala putem Interneta, IPTV. Prijenos videosignala u mobilnim sustavima.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
(3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Teorijski predmeti profila (1. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti postupak analiziranja slike u videokameri
 2. odabrati parametre analogno-digitalne pretvorbe za različite formate videsignala
 3. izračunati brzinu prijenosa za različite formate slike i parametre analogno-digitalne pretvorbe
 4. povezati značajke ljudskog vizualnog sustava i elemente sustava za kompresiju videosignala
 5. koristiti tehnike za uklanjanje prostorne i vremenske redundancije za kompresiju videosignala
 6. prilagoditi parametre postupka kompresije videosignala različitim vrstama komunikacijskih sustava
 7. predvidjeti učinkovitost postupaka za otkrivanje i ispravljanje pogrešaka u videokomunikacijama
 8. definirati parametre kvalitete usluge u različitim vrstama videokomunikacijskih sustava i predvidjeti njihov utjecaj na kvalitetu slike

Oblici nastave

Predavanja

--

Samostalni zadaci

--

Laboratorij

--

Ostalo

Stručni posjeti

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 25 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 55 %
Ispit: Usmeni 10 %
Napomena / komentar

--

Tjedni plan nastave

 1. Građa ljudskog oka i vizualna percepcija, Izvori svjetlosti. Bijela svjetlost. Boja kao subjektivni doživljaj, Standardni promatrač i fukcija luminoznosti
 2. Osjetljivost na kontrast i oštrina vida, Aditivno miješanje boja. CIE i EBU primari boja
 3. Eksperiment s tropodražjnim kolorimetrom. Jedinična jednadžba. Kromatske koordinate. Krivulje miješanja boja
 4. Prostori boja i njihova uporaba (CIE. RGB. YUV. YIQ. HSL/HSV i CMYK)
 5. Norme za analiziranje u sustavima SDTV. HDTV i UHDTV, Paraleni i serijski prijenos digitalnog videosignala i multipleksiranje podataka
 6. Prostorni formati slike i specifikacije za digitalni video, Paraleni i serijski prijenos digitalnog videosignala i multipleksiranje podataka
 7. Osnovni pojmovi o kompresiji slike i videosignala
 8. Međuispit
 9. Statistička (prostorna i vremenska) redundancija. Psihovizualna redundancija
 10. Elementi kodera i dekodera utemljenog na primjeni DCT-a (kvantizacija. cik-cak analiziranje. RLC i VLC)
 11. Predviđanje između slika. Kompenzacija pokreta. vektori pokreta
 12. Grupa slika. I-. P-. i B-slike
 13. Oblikovanje prijenosnog toka podataka
 14. Utjecaj prijenosnih pogrešaka na kvalitetu dekodiranog videosignala
 15. Završni ispit

Literatura

Y. Wang, J. Ostermann, Y. Zhang (2001.), Video Processing and Communications, Prentice Hall
V. Sze, M. Budagavi, G. J. Sullivan (2014.), High Efficiency Video Coding (HEVC): Algorithms and Architectures, Springer, Springer
D. Bull (2014.), Communicating Pictures: A Course in Image and Video Coding, Academic Press
A. Sanders (2019.), Image and Video Coding: Standards, Tools and Techniques, CLANRYE INTERNATIONAL
F. Zhai (2007.), Joint Source-Channel Video Transmission, Morgan and Claypool Publishers

Za studente

Izvedba

ID 223725
  Zimski semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
16 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
78 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan