Uvod u raspoznavanje uzoraka

Ishodi učenja

 1. razumijeti osnovne koncepte iz raspoznavanja uzoraka
 2. uporabiti znanje u oblikovanju sustava za raspoznavanje
 3. integrirati i kombinirati znanja u cilju dobivanja novih rješenja
 4. vrednovati i ocijeniti uporabnost metoda raspoznavanja

Oblici nastave

Predavanja

Mješovito e-učenje

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni modeli sustava raspoznavanja uzoraka te primjeri primjene
 2. Linearne i nelinearne decizijske funkcije
 3. Linearne i nelinearne decizijske funkcije
 4. Linearne i nelinearne decizijske funkcije
 5. Perceptron (paradigme učenja, hebbovsko učenje, natjecateljsko učenje, Boltzmannovo učenje)
 6. Izlučivanje i kodiranje značajki
 7. Bajesovo pravilo za klasifikaciju
 8. Međuispit
 9. Bajesovo pravilo za klasifikaciju
 10. Multivarijatni gaussovski Bayesov model
 11. Jezični pristup raspoznavanju uzoraka. otkrivanje gramatike temeljeno na vjerojatnosti
 12. Jezični pristup raspoznavanju uzoraka. otkrivanje gramatike temeljeno na vjerojatnosti
 13. Algoritam k-srednjih vrijednosti
 14. Prilagodljivi algoritmi za grupiranje (ISODATA)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarska znanost (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Konstantinos Koutroumbas, Sergios Theodoridis (2008.), Pattern Recognition, Academic Press
(.), R.O. Duda, P. E. Hart, D.G. Stork, Pattern Classification,
(.), L. Gyrgyek, N. Pavešić, S. Ribarić, Uvod u raspoznavanje uzoraka,
(.), J.T. Tou, R.C. Gonzalez, Pattern Recognition Principles, Addison-Wesley,1977,

Za studente

Izvedba

ID 183489
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan