Uvod u aerosvemirske tehnologije

Opis predmeta

Kao posljedica brzog razvoja tehnologije posljednjih godina, aerosvemirski sektor postaje sve dostupniji manjim tvrtkama ili inicijativama. U predmetu se kroz nekoliko tema razmatra kakav okoliš očekuje letjelice, koje osnovne sustave moraju imati te specifičnosti nekih sustava prilagođenih za svemirske letjelice: Svemirsko vrijeme i Zemljina magnetosfera. Svemir u različitim područjima EM spektra. Obrada i analiza slike u astronomiji. Orbitalna mehanika. Svemirske letjelice (lansiranje i upravljanje letjelicama). Navigacija u svemiru. Komunikacijski sustavi i njihova primjena u svemiru. Solarni paneli i opskrba svemirskih letjelica energijom. Robotski sustavi u svemiru.

Ishodi učenja

 1. Objasniti frekvencijski spektar EM zračenja crnog tijela i propusnost Zemljine atmosfere za određene dijelove spektra.
 2. Identificirati pojave vezane za utjecaj Sunčeve aktivnosti na Zemljino magnetsko polje.
 3. Objasniti osnove komunikacijskih sustava kakvi se koriste za komunikaciju između satelita i zemlje u oba smjera (razumjeti funkcioniranje položaja snage, antene, nisko-šumna pojačala, budžet za vezu (link budget).
 4. Opisati osnovne metode obrade podataka u astronomiji.
 5. Opisati načine kolekcije i pohrane sunčeve energije na satelitima.
 6. Objasniti načela rada satelitskih navigacijskih sustava i posebnosti njihove primjene u svemiru.
 7. Primijeniti načela očuvanja energije u lansiranju i upravljaju svemirskim letjelicama.
 8. Objasniti fizikalne osnove jednostavnih orbitalnih manevara.

Oblici nastave

Predavanja

Konzultacije

Seminari

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Svemir u različitim područjima elektromagnetskog spektra.
 2. Svemirsko vrijeme i Zemljina magnetosfera.
 3. Orbitalna mehanika.
 4. Orbitalna mehanika.
 5. Svemirske letjelice -- dinamika i upravljanje letjelicama.
 6. Robotički sustavi u svemiru.
 7. Solarni paneli i opskrba svemirskih letjelica energijom.
 8. Međuispit.
 9. Komunikacijski sustavi i njihova primjena u svemiru.
 10. Komunikacijski sustavi i njihova primjena u svemiru.
 11. Navigacija u svemiru.
 12. Navigacija u svemiru.
 13. Obrada i analiza slike u astronomiji.
 14. Obrada i analiza slike u astronomiji.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Howard D Curtis (2015.), Orbital Mechanics, Elsevier
Gerd Prölss (2012.), Physics of the Earth’s Space Environment, Springer Science & Business Media

Izvedba

ID 192223
  Ljetni semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
39 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan