Upravljanje telekomunikacijskim mrežama

Opis predmeta

Vrste suvremenih mreža i usluga. Referentna arhitektura Telecommunications Management Network, Frameworx sustavi. Funkcijska područja upravljanja (modeli FCAPS i FAB). Upravljačke paradigme: centralizirano, hijerarhijsko i raspodijeljeno upravljanje, upravljanje temeljeno na politikama, proaktivno upravljanje, autonomno i kognitivno upravljanje, programski-zadano upravljanje. Modeliranje upravljačkih informacija i protokoli. Metode za rješavanje upravljačkih problema: praćenje i mjerenje, KPI indikatori u telekomunikacijskoj domeni, logika i automatizirano zaključivanje, vjerojatnosno modeliranje, matematičke optimizacije, strojno učenje, analiza velikih količina podataka, simulacija mreža, prototipno implementiranje i eksperimentiranje u testnim okolinama. Virtualizacija mreža. Upravljanje i aspekti poslovanja (SLA, CRM).

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11376
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik