Upravljanje telekomunikacijskim mrežama

Opis predmeta

Elementi teorije hijerarhijskih sustava s više nivoa. Problemski prostor upravljivih procesa u telekomunikacijskoj mreži. Arhitekture sustava za upravljanje telekomunikacijskom mrežom i uslugama. Objedinjavanje infrastrukture upravljačkog sustava TMN konceptom. Otvorena raspodijeljena obrada (ODP). Modeli raspodijeljenog i integriranog upravljanja. Formalni modeli suradnje pokretnih agenata. Samoupravljivost i autonomni sustavi. NGOSS sustavi.

Studijski programi

Izvedba

ID 154711
6 ECTS