Upravljanje radiofrekvencijskim spektrom

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

M. Cave, C. Doyle, W. Webb (2007.), ssentials of Modern Spectrum Management, Cambridge University Press
D.J. Wither (2000.), Radio Spectrum Management, IEE Telecommunications Series
M. Cave (2002.), Review of Radio Spectrum Management, HM Treasury

Za studente

Izvedba

ID 155039
  Zimski semestar
3 ECTS
R2 Engleski jezik