Upravljanje projektima

Opis predmeta

Definicija projekta. Discipline upravljanja projektima. Značajke uspješnih i razlozi neuspješnih projekata. Životni ciklus projekta. Organizacija projekta. Procesi upravljanja projektom: inicijacija, planiranje, izvršavanje, upravljanje, zaključivanje. Tehnike planiranja. Tehnike sažimanja vremenskih rokova. Rad u timu. Uloga i profesija upravitelja projekta. Autoritet, odgovornosti, pregovaranje i upravljanje komunikacijom. Upravljanje konfliktima. Financijska analiza. Specifičnosti programskih projekata. Alati za podršku upravljanju projektima. Značaj projektne dokumentacije. Evaluacija i dokumentiranje iskustva.

Opće kompetencije

Upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom u području projekata i upravljanja projektima. Studenti će usvojiti znanja o formalnom definiranju projekta, načinu njegovog pokretanja i odvijanja, timskom radu, formalnom praćenju napretka projekta i procesima životnog ciklusa zajedničkim većini projekata. Studenti će biti upoznati s osnovnim uvjetima uspješnog upravljanja projektima s posebnim naglaskom na utjecaj projektne domene, poslovnog i komunikacijskog aspekta. Studenti će se teorijski i praktično pripremiti za sudjelovanje u projektima i bit će im prezentirani osnovni aspekti, problemi i postojeća rješenja vezana uz upravljanje različitim tipovima projekata.

Ishodi učenja

 1. razlikovati ulogu projekta u kontekstu organizacije
 2. definirati ključne dionike
 3. identificirati osnovne uvjete uspješnog upravljanja projektom
 4. odabrati prikladan životni ciklus projekta
 5. prepoznati procese projekta
 6. razlikovati metode i tehnike upravljanja projektom
 7. koristiti alate za upravljanje projektima
 8. napisati plan projekta

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se provode u dva ciklusa. Prvi ciklus sadrži 7 tjedana predavanja a drugi ciklus 6 tjedana predavanja, s tjednim opterećenjem od 2 sata.

Provjere znanja

Provjere znanja obuhvaćaju međuispit, završni ipit te kratke testove na računalu.

Konzultacije

Konzultacije su organizirane u svim tjednima osim tjedana ispita.

Ostalo

Pozvana predavanja s primjerima studijskih slučajeva stvarnih projekata

Ostalo

Domaće zadaće

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Kratke provjere znanja 0 % 30 % 0 % 30 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Ispit: Pismeni 0 % 45 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni pojmovi upravljanja projektima.
 2. Kontekst upravljanja projektima.
 3. Životni ciklus projekta, osnovni procesi i grupe procesa.
 4. Pokretanje projekta.
 5. Planiranje projekta.
 6. Upravljanje vremenskim rasporedom.
 7. Gostujuće predavanje.
 8. Provjera znanja.
 9. Izvršavanje projekta. Nadzor i kontrola projekta.
 10. Upravljanje ljudskim resursima.
 11. Odlučivanje. Delegiranje. Upravljanje konfliktima.
 12. Upravljanje komunikacijom. Pregovaranje.
 13. Oporavak projekta. Zatvaranje projekta. Pouke projekta.
 14. Gostujuće predavanje
 15. Završna provjera znanja

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroenergetika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Elektronika (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Obradba informacija (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Računarska znanost (profil)
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
preporučeni izborni predmet (3. semestar)

Literatura

PMI (2008.), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), PMI
H. Kerzner (2006.), Project Management Case Studies, Willey
R. K. Wysocki (2009.), Effective Project Management: Traditional, Adaptive, Extreme, Wiley

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 34431
  Zimski semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan