Upravljanje podacima

Opis predmeta

Životni ciklus podataka od njihova stvaranja preko prijenosa, obrade, pohrane i korištenja, kako u operativnim, tako i u analitičkim sustavima. Arhitekture baza podataka. Osnovne komponente informacijskih sustava. Principi modeliranja podataka. Različiti konceptualni modeli podataka. Koncepti relacijskog modela podataka. Normalne forme. Postupak pretvorbe iz konceptualnog u relacijskih model. Arhitektura skladišta podataka. Oblikovanje skladišta podataka. Dimenzijski model podataka i OLAP. Polustrukturirani podatkovni modeli. Objektno-orijentirani modeli podataka. Oblikovanje podataka za semantički Web. Načini prikupljanja i preoblikovanja podataka. Postupci čišćenja podataka. Algoritmi grupiranja podataka. Metoda asocijacijskih pravila. NoSQL baze podataka. Koncepti Velikih podataka. Mogućnosti specifičnih primjena obrade podataka u području telekomunikacija.

Ishodi učenja

 1. Objasniti životni ciklus podataka
 2. Oblikovati različite vrste modela podataka s naglaskom na relacijski i dimenzijski model
 3. Oblikovati arhitekturu informacijskog sustava
 4. Razumjeti oblikovanje podataka za semantički Web
 5. Pripremiti podatke za analizu
 6. Primijeniti osnovne metode analize podataka
 7. Razumjeti koncepte Velikih podataka i NoSQL baza podataka

Oblici nastave

Predavanja

3 sata tjedno

Laboratorij

modeliranje podataka, upiti, itd.

Ostalo

domaće zadaće

Tjedni plan nastave

 1. Evolucija sustava za upravljanje bazama podataka. Modeli podataka. Relacijski model podataka.
 2. Načela modeliranja podataka, konceptualni model (ER model)
 3. Preslikavanje iz ER modela u relacijski model podataka.
 4. Uvod u PL/SQL
 5. Polustrukturirani model (izražen kao XML, XML schema, JSON). Oblikovanje podataka u semantičkom webu (RDF, OWL, SPARQL)
 6. Arhitektura skladišta podataka. Oblikovanje skladišta podataka
 7. Dimenzijski model, OLAP analiza podataka. Izgradnja skladišta podataka
 8. Međuispit
 9. NoSQL baze podataka, Veliki podatci, jezero podataka
 10. Cassandra - Veliki podatci i raspodijeljena obrada podataka
 11. Priprema podataka i eksploratorna analiza podataka.
 12. Priprema podataka i eksploratorna analiza podataka.
 13. Dubinska analiza podataka
 14. Pretraživanje relacijske baze podataka i optimiranje upita.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Audiotehnologije i elektroakustika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Automatika i robotika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektronika (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Elektrostrojarstvo i automatizacija (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo (profil)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Komunikacijske i svemirske tehnologije (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računalno modeliranje u inženjerstvu (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)
Računarska znanost (profil)
Slobodni zborni predmeti (1. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)
Znanost o podacima (profil)
Slobodni izborni predmeti (1. semestar)

Literatura

Z. Skočir, I. Matasić, B. Vrdoljak (2007.), Organizacija obrade podataka, MERKUR A.B.D., Zagreb
Thomas Connolly, Carolyn Begg (2014.), Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Addison‐Wesley
Ralph Kimball, Margy Ross (2013.), The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley & Sons
Marko Banek (2013.), Ontologije i Semantički Web (interna skripta),

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 223711
  Zimski semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan