Upravljanje podacima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Životni ciklus podataka od njihova stvaranja preko prijenosa, obrade, pohrane i korištenja, kako u operativnim, tako i u analitičkim sustavima. Osnovne komponente informacijskih sustava. Principi modeliranja podataka. Različiti konceptualni modeli podataka. Koncepti relacijskog modela podataka. Normalne forme. Postupak pretvorbe iz konceptualnog u relacijskih model. Arhitektura skladišta podataka. Oblikovanje skladišta podataka. Dimenzijski model podataka i OLAP. Polustrukturirani podatkovni modeli. Oblikovanje podataka za semantički Web. NoSQL baze podataka. Koncepti Velikih podataka. Jezero podataka. Načini prikupljanja i preoblikovanja podataka. Postupci čišćenja podataka. Eksploratorna analiza podataka. Dubinska analiza podataka. Pretraživanje relacijske baze podataka i optimiranje upita.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Teorijski predmeti profila (1. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti životni ciklus podataka
 2. Oblikovati različite vrste modela podataka s naglaskom na relacijski i dimenzijski model
 3. Oblikovati arhitekturu informacijskog sustava
 4. Razumjeti oblikovanje podataka za semantički Web
 5. Pripremiti podatke za analizu
 6. Primijeniti osnovne metode analize podataka
 7. Razumjeti koncepte Velikih podataka i NoSQL baza podataka

Oblici nastave

Predavanja

3 sata tjedno

Laboratorij

modeliranje podataka, upiti, itd.

Ostalo

domaće zadaće

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 25 % 0 % 25 %
Domaće zadaće 0 % 12 % 0 % 12 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 3 % 0 % 3 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Evolucija sustava za upravljanje bazama podataka. Modeli podataka. Relacijski model podataka.
 2. Načela modeliranja podataka, konceptualni model (ER model)
 3. Preslikavanje iz ER modela u relacijski model podataka.
 4. Uvod u PL/SQL
 5. Polustrukturirani model (izražen kao XML, XML schema, JSON). Oblikovanje podataka u semantičkom webu (RDF, OWL, SPARQL)
 6. Arhitektura skladišta podataka. Oblikovanje skladišta podataka
 7. Dimenzijski model, OLAP analiza podataka. Izgradnja skladišta podataka
 8. Međuispit
 9. NoSQL baze podataka, Veliki podatci, jezero podataka
 10. Cassandra - Veliki podatci i raspodijeljena obrada podataka
 11. Priprema podataka i eksploratorna analiza podataka.
 12. Priprema podataka i eksploratorna analiza podataka.
 13. Dubinska analiza podataka
 14. Pretraživanje relacijske baze podataka i optimiranje upita.
 15. Završni ispit

Literatura

Z. Skočir, I. Matasić, B. Vrdoljak (2007.), Organizacija obrade podataka, MERKUR A.B.D., Zagreb
Thomas Connolly, Carolyn Begg (2014.), Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, Addison‐Wesley
Ralph Kimball, Margy Ross (2013.), The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, John Wiley & Sons
Marko Banek (2013.), Ontologije i Semantički Web (interna skripta),

Za studente

Izvedba

ID 223711
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan