Upravljanje kakvoćom

Ishodi učenja

 1. Razumijeti pojam kakvoće
 2. Razumijeti normiranje i potrebu za normiranjem
 3. Primijeniti upravljanje kakvoćom u projektima
 4. Razlikovati vanjski od unutarnjeg audita
 5. Razlikovati akreditaciju od certifikacije
 6. Razumijeti potrebu za CE znakom

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Tjedni plan nastave

 1. Definicija kvalitete, Povijest paradigmi kvalitete
 2. Moderna znanost o kvaliteti, Pristup orijentiran na kupca, Ekonomski aspekti kvalitete
 3. Tehnički aspekti kvalitete, Utjecaj kvalitete - profesionalno okruženje
 4. Definicija sustava kvalitete, Upravljanje kvaliteteom
 5. Serija standarda ISO 9000 i ISO 14000 - Opća načela, Serija standarda ISO 5000
 6. Organizacija i dokumentacija, Procjena sustava kvalitete
 7. TQM, EFQM model izvrsnosti i Six Sigma koncept, Kvaliteta života (hrana, voda, lijekovi, prijevoz)
 8. Međuispit
 9. Elementi infrastrukture kvalitete, Infrastruktura mjeriteljstva (međunarodna, regionalna, nacionalna), Znanstveno, tehničko i pravno mjeriteljstvo
 10. Standardi i standardizacija (ISO, IEC, EN), Ocjena sukladnosti u europskoj infrastrukturi, Usuglašeni standardi i CE oznaka
 11. Certifikacija i akreditacija, Laboratoriji za umjeravanje i ispitivanje, Od proizvoda do tržišta - tehnički zahtjevi
 12. Proces - definicije i utjecaji, Varijabilnost - Parametri kvalitete
 13. Analiza mogućnosti procesa, Kontrolni grafikoni, Osnovni alati kvaliteta
 14. Stalno poboljšanje, Implementacija i programski paketi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)

Literatura

(.), D.L. Goetsch, S. Davis: Quality Management Prentice Hall, 2002.,
(.), Donna C. S. Summers: Quality Management, Prentice Hall, 2005.,
(.), Howard S. Gitlow, David M. Levine, Rosa Oppenheim, Alan J. Oppenheim: Quality Management, McGraw-Hill College, 2004.,
(.), Inženjerski priručnik IP1, Školska knjiga, Zagreb, 1996.,
(.), HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006).,
(.), C.H. Aikens: Quality: A Corporate Force, Managing for Excellence, Prentice Hall, 2006.,
(.), Hrvoje Skoko: Upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb, 2000.,
(.), Philip B. Crosby: Kvaliteta je besplatna (Quality is free), Privredni vjesnik/Binoza Press, 1996.,
(.), Thomas Pyzdek, Paul Keller: Quality Engineering Handbook, 2nd edition, Marcel Dekker, Inc., 2003.,
(.), Leonard A. Doty: Statistical Process Control (2nd edition), Industrial Press Inc, 1996.,

Izvedba

ID 183440
  Ljetni semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan