Obavijesti

Mape za prvu laboratorijsku vježbu u obliku .zip arhive i uputa za njenu izradu su dostupne u repozitoriju. Osim u repozitoriju, podaci za vježbu su također dostupni na github-u: link radi lakšeg referenciranja. 

Tema prve labororatorijske vježbe je pretraživanje prostora stanja. Rješenje vježbe možete implementirati u programskom jeziku po vašem izboru dok god se pridržavate pravila ispisivanja iz vježbe.

Rješenje vaše vježbe kao zip arhivu, zajedno s (opcionalnim) rješenjima dodatnih zadataka trebate učitati na sustav Ferko najkasnije do nedjelje, 29.3. u 23:59. Usprkos trenutačnoj situaciji s korona virusom te otkazivanjem nastave uživo, držati ćemo se prethodno definiranih rokova objave i predaje rješenja laboratorijskih vježbi. 

Edit: ispravljena je greška u uputama -- veličina liste closed za BFS na mapi `ai.txt` je 4, a ne 6 kao što je prethodno pisalo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The first lab assignment is available in the class repository.  In addition to the repository, the code for the lab assignment is available at github: link for easier referencing. Ažurirane upute su uploadane na repozitorij i github.

The topic of the first lab assignment is state space search. You are free to implement the solution of the lab assignment in any programming language you choose, as long as you adhere to the output format prescribed in the instructions.  

You need to upload the solution of your lab assignment along with (optinal) your solution to the bonus points assignment to the Ferko system by Sunday, March 29th at 23:59. Despite the current coronavirus situation and the cancelleation of live lectures, the deadlines for publishing and submitting the lab assignments will remain the same.

[Erasmus] In case you don't have access to the Ferko system, please e-mail your solution to martin.tutek@fer.hr. The same deadline still applies.

Edit: an error in the lab instructions has been updated -- the size of the closed list for BFS on the `ai.txt` map is 4, and not 6 as stated previously. The updated lab instructions are available in the repository & on github. 

Autor: Martin Tutek