Ultrazvučni sustavi

Opis predmeta

Osnovni parametri ultrazvučnog polja. Jednadbža gibanja, stanja i kontinuiteta. Ultrazvučnii generatori. Tlačno polje ultrazvučnih pretvarača. Piezoelektrični i magnetostrikcijski pretvarači. Mjerenje parametara ultrazvučnih pretvarača i određivanje nadomjesnog modela. Generator sa automatskim praćenjem rezonantne frekvencije uskopojasnog ultrazvučnog pretvarača Jednodimenzionalni i 3-D modelu ultrazvučnog pretvarača. Određivanje parametara opteretnog medija pomoću ultrazvučnog pretvarača. Nelinearni akustički i toplinski efekti prilikom širenja ultrazvuka. Lokalizacija pomoću ultrazvučnog vala. Kirurški terapijski i dijagnostički ultrazvuk. Sustavi za nedestruktivno testiranje materijala ultrazvukom. Modeliranje ultrazvučnih pretvarača primjenom metode konačnih elemenata u vremesnkoj i frekvencijskoj domeni. Modeliranje propagacije ultrazvučnih valova.

Studijski programi

Izvedba

ID 154724
6 ECTS