Upravljanje informacijskim sustavima

Opis predmeta

Planiranje informacijskih sustava. Arhitekture informacijskih sustava. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava. Preoblikovanje poslovnih procesa. Upravljanje projektom informacijskog sustava. Upravljanje promjenama. Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća. Usluge razvoja informacijskog sustava. Procjena i nabava programskih paketa. Ocjena kvalitete sustava.

Studijski programi

Izvedba

ID 154718
6 ECTS