Upravljanje informacijskim sustavima

Opis predmeta

Planiranje informacijskih sustava. Arhitekture informacijskih sustava. Preoblikovanje i integracija informacijskog sustava. Preoblikovanje poslovnih procesa. Upravljanje projektom informacijskog sustava. Upravljanje promjenama. Programska podrška za upravljanje resursima poduzeća. Usluge razvoja informacijskog sustava. Procjena i nabava programskih paketa. Ocjena kvalitete sustava.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Keri E. Pearlson, Carol S. Saunders, Dennis F. Galletta (2016.), Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, 6th Edition, Wiley Global Education
George Marakas, James O'Brien (2010.), Management Information Systems, McGraw-Hill Education
James Cadle, Donald Yeates (2008.), Project Management for Information Systems, Pearson Education

Izvedba

ID 154718
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje