Utjecaj elektroenergetskog sustava na okoliš

Opis predmeta

Energetski izvori. Energija i okoliš, globalna proizvodnja i potrošnja energije: proizvodni ciklusi proizvodnje električne energije i njihov utjecaj na okoliš. Elektrane na fosilna i nuklearna goriva, obnovljivi izvori. Razumijevanje zagađenja i otpada kod proizvodnje električne energije: utjecaji na zrak, vodu i tlo. Održiva proizvodnja električne energije i usporedba utjecaja na okoliš. Problemi globalnog zagrijavanja i ozona. Energetska sigurnost i klimatske promjene. Napredne tehnologije za proizvodnju EE. Tehnologije za smanjenje emisija i utjecaj na tehničke i ekonomske parametre elektrana. Norme za ograničenje emisija. Interni i eksterni troškovi. Komparativna analiza EE objekata. Održivost razvoja EES-a. UNFCCC mehanizmi. Sheme trgovanja emisijama.

Studijski programi

Izvedba

ID 154710
6 ECTS