Upravljanje autonomnim sustavima

Opis predmeta

Uvodna razmatranja o autonomnim sustavima: definicije, izvedbe, strukture upravljanja, primjeri, primjene. Percepcija i modeliranje radnog prostora. Lokalna i globalna samo-lokalizacija autonomnog sustava na temelju modela prostora. Istodobno modeliranje prostora i samo-lokalizacija sustava. Planiranje i praćenje putanje gibanja. Detekcija sudara i izbjegavanje prepreka. Pretraživanje nepoznatih prostora. Inteligentni samoučeći autonomni sustavi. Koordinacija rada više autonomnih sustava.

Studijski programi

Izvedba

ID 154722
6 ECTS