Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Ishodi učenja

  1. razviti navike za njegu i zaštitu zdravlja
  2. razviti navike i potrebu bavljenja kineziološkim aktivnostima
  3. rezimirati osnovna znanja iz kineziologije
  4. razviti motoričke sposobnosti s ciljem očuvanja i unapređenje zdravlja
  5. koristiti pravilno simulatore kretanja, trenažere, slobodne utege, sportske rekvizite i pomagala
  6. primijeniti kretne i tehničke strukture za vrijeme igre

Oblici nastave

Auditorne vježbe

Tjedni plan nastave

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(4. semestar)
Računarstvo (studij)
(4. semestar)

Literatura

(.), Nema,

Laboratorijske vježbe

Izvedba

ID 183424
  Ljetni semestar
0 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
0 Predavanja
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe