FER TZK

Ukupno ostvareno bodova: 0

Za sve informacije i primjedbe oko evidencije bodova kontaktirajte isključivo nastavnika kolegija.

Kao i uvijek do sada, pri završetku nastave svakog semestra svima se automatski upisuje prolaz predmeta, što ne znači da ste svi i zadovoljili prolaz.

Odlučeno je da vam postavimo još samo jednu anketu, a ne dvije kako smo planirali. Naime, velika većina vas je bila zaista aktivna i redovna u ispunjavanju anketa i ovim putem vam se zahvaljujem jer smo time dobili dosta korisnih informacija.

Molim vas da ispunite posljednju anketu, a posebice oni koji nisu sigurni zadovoljavaju li svojim bodovima prolaz predmeta.

Prolaz predmeta

Odlučeno je da će se za prolaz tolerirati i manji broj bodova dobivenih kroz ankete uspoređujući ih s bodovima u prošlom semestru. Oni koji nisu bili aktivni kroz ovaj semestar, a nemaju prolaz predmeta ni u prošlom semestru, neće im biti upisan prolaz nijednog semestra, odnosno predmeta TZK. Na vrijeme ćete putem obavijesti na stranici predmeta biti obaviješteni kada promjene u ISVU sustavu budu promijenjene.

Molim da mi se oni kojima će biti poništen prolaz predmeta jave za dogovor oko nadoknade u rujnu prije početka nastave.

Nera Žigić, prof.

Autor: Nera Žigić
Popis obavijesti