Tehnologija u medicini

Ishodi učenja

 1. prepoznati različite tehnologije u medicinskoj primjeni
 2. objasniti fizikalna načela rada medicinskih uređaja i opreme
 3. analizirati međudjelovanje medicinske instrumentacije i tkiva
 4. razlikovati invazivne i neinvazivne tehnologije u medicini
 5. povezati znanja iz tehnike s problemima iz živog svijeta
 6. identificirati etičke probleme primjene tehnologija u medicini

Oblici nastave

Predavanja

-

Terenska nastava

-

Laboratorij

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 20 % 50 % 20 %
Međuispit: Pismeni 50 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %

Tjedni plan nastave

 1. Povijest biomedicinskog inženjerstva. Etička pitanja u biomedicinskom inženjerstvu. Značaj biomedicinskog inženjerstvo u zdravstvenoj skrbi.
 2. EKG i EEG pojačala. Metode sneziranja. prilagodbem obrade i analize u projektiranju biomedicinske instrumentacije.
 3. Sustavi za registraciju. Artefakti i elektromagnetska interferencija.
 4. Organizacija stanice. Tkiva. Sustavi organa.
 5. Sustavi za potporu cirkulaciji i umjetno srce. Sustavi za izmjenu plinova u krvi i umjetna pluća. Dijaliza i umjetni bubreg. Dijabetes i umjetna gušterača. Umjetna krv i druge primjene.
 6. Biokompatibilnost implantabilnih uređaja. Pasivni implantabilni biomedicinski uređaji. Aktivni implantabilni biomedicinski uređaji.
 7. Nadomjesci mekih tkiva. Nadomjesci tvrdih tkiva. Pojedinačne analize biomaterijala za zglobove. zalistke. živce. žile. zube. Aktivni implantabilni biomedicinski uređaji.
 8. Međuispit.
 9. Tkiva. Sustavi organa.
 10. Sustavi organa. Homeostaza.
 11. Fizikalna načela. Digitalna radiografija. Računalna tomografija (CT). Intervencija radiologija - angiografija.
 12. Ultrazvučni dijagnostički uređaji. Termografski sustavi. Endoskopski sustavi. Magnetska rezonancija.
 13. EKG i EEG pojačala. Sustavi za registraciju. Metode sneziranja. prilagodbem obrade i analize u projektiranju biomedicinske instrumentacije.
 14. Etička pitanja u biomedicinskom inženjerstvu. Kirurška. Terapijska. Rehabilitacijska. Za održavanje života.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektronika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Ante Šantić (1995.), Biomedicinska elektronika,
Rüdiger Kramme, Klaus-Peter Hoffmann, Robert Pozos (2011.), Springer Handbook of Medical Technology, Springer Science & Business Media
(.), R. Magjarević, B. Ferek-Petrić: Implantable Cardiac Pacemakers-50 Years from the First Implantation, http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/224/116,
(.), Pregledni članci iz znanstvenih i stručnih časopisa,
Joseph D. Bronzino, Donald R. Peterson (2006.), Biomedical Engineering Fundamentals, CRC Press

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 183490
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan