Plan predavanja

​Na predavanjima iz predmeta Tehnologija u medicini, predviđene su sljedeće nastavne jedinice:

 1. Uvod u tehnologije u medicini
 2. Elektrofiziologija (izvori bioelektričkih signala)
 3. Biomedicinska instrumentacija (načela mjerenja i obrade bioelektričkih signala)
 4. Organi i sustavi u ljudskog tijela 1 (uključujući načela bioinženjerstva i staničnog inženjerstva)
 5. Organi i sustavi u ljudskog tijela 2 (umjetni organi - umjetno srce, umjetni vid, umjetni sluh)
 6. Ugradbeni uređaji 1 (Elektrostimulatori srca, roboti u medicini)
 7. Ugradbeni uređaji 2 (Prijenos signala ljudskim tijelom)
 8. Modeliranje bioloških sustava 1 (Modeliranje živčanog sustava i mozga)
 9. Modeliranje bioloških sustava 2 (Modeliranje i vizualizacija ljudskog tijela)
 10. Medicinsko oslikavanje 1 (2D, 3D, 4D)
 11. Medicinsko oslikavanje 2 (Funkcijsko oslikavanje)
 12. Telemetrijski sustavi za nadgledanje u medicini i športu, m-zdravstvo
 13. Etika u biomedicinskom inženjerstvu