Ocjenjivanje

Na predmetu se tijekom kontinuirane nastave ocjenjuje seminarski rad, laboratorijske vježbe te pismeni međuispit i završni ispit. Dio laboratorijskih vježbi je pokaznog karaktera i prisustvo je obavezno.

 

Okvirni način ocjenjivanja za kontinuiranu nastavu:

Vrsta provjere

Prag na provjeri

Maksimalno bodova

Laboratorijske vježbe 

prisutnost i 50%

20

Međuispit i završni ispit   

50%

80