Transformatori

Opis predmeta

Tronamotni transformator. Autotransformator (tronamotni pogon, uzemljenje nultočke, zaštita). Stabilizacijski i tercijarni namot. Rasipno magnetsko polje i dodatni gubici (metode proračuna, lokalna zagrijanja, metode smanjenja dodatnih gubitaka). Novi magnetski materijali (karakteristike i utjecaj na transformator). Buka transformatora (uzroci i metode smanjenja). Transformator u interakciji s mrežom.

Studijski programi

Poslijediplomski studij

Izvedba

ID 11333
  Zimski semestar
6 ECTS