Tržište pokretnih telekomunikacija

Opis predmeta

Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS, HSPA, LTE. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu, dugoročna evolucija pokretne mreže, integracija s bežičnim mrežama, fiksno pokretna konvergencija, internetski višemedijski sustav. Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije. Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja, statistički pokazatelji i razvojni parametri, europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija. Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga, uloga sadržaja. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora, pružatelji usluga, pokretni virtualni mrežni operator. Košara pokretnih usluga. Studijski primjeri.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), J. K. Shaw, "Telecommunications Deregulation and the Information Economy", Artech House, 2001.,
(.), K. G. Strouse, "Strategies for Success in the new Telecommunications Marketplace", Artech House, 2001.,
(.), G. Elliot, N. Philips, "Mobile Commerce and Wireless Computing", Pearson Addison Wesley, 2004.,

Izvedba

ID 154728
  Ljetni semestar
6 ECTS