Tržište pokretnih telekomunikacija

Opis predmeta

Pokretna mreža i usluge u pokretnoj mreži. Pokretne mreže treće i četvrte generacije: UMTS, HSPA, LTE. Tehnologije pristupnog i jezgrenog dijela mreže: brzi paketski pristup u pokretu, dugoročna evolucija pokretne mreže, integracija s bežičnim mrežama, fiksno pokretna konvergencija, internetski višemedijski sustav. Višeodredišno razašiljanje u pokretnoj mreži: usluga pokretne televizije. Telekomunikacijsko tržište i tržište pokretnih telekomunikacija: obilježja, statistički pokazatelji i razvojni parametri, europsko i svjetsko tržište pokretnih telekomunikacija. Liberalizirano tržište pokretnih telekomunikacija: pravni okvir i regulativa Europske unije. Tehnološki razvoj u području pokretnih mreža i usluga, uloga sadržaja. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora, pružatelji usluga, pokretni virtualni mrežni operator. Košara pokretnih usluga. Studijski primjeri.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Izvedba

ID 154728
  Ljetni semestar
6 ECTS