Teorija nuklearnog reaktora

Opis predmeta

Neutronska transportna jednadžba. Multigrupna difuzijska teorija. Proračun brzog spektra i brzih grupnih konstanti. Proračun termičkog spektra i termičkih grupnih konstanti. Ćelijski proračun heterogenog reaktora. Globalni proračun jezgre reaktora. Analiza izgaranja nuklearnog goriva. Metode gospodarenja gorivom u jezgri nuklearnog reaktora. Modeliranje kontrolnih štapova i sagorivih apsorbera. Projektiranje shema zamjene i razmještaja goriva. Nuklearna reaktorska kinetika i reaktorska dinamika. Validacija i verifikacija modeliranja reaktora.

Studijski programi

Izvedba

ID 154740
6 ECTS