Teorija signala

Opis predmeta

Modeli kontinuiranih i diskretnih signala. Klasifikacija. Linearni operatori. Preslikavanje. Svojstva, trajanje, pojas i dimenzionalnost signala. Predstavljanje slučajnog signala. Spektri slučajnih signala. Bijeli i obojeni šum. Spektralna analiza. Optimalno filtriranje i ocjena parametara signala. Detekcija signala. Pogreške pri prijenosu digitalnog signala. Vremensko-frekvencijske obrade. Koncept trenutne frekvencije. Wavelet transformacija i wavelet filtarski slogovi. Primjene u potiskivanju šuma, ekstrakciji, kompresiji. Kvadratične vremensko-frekvencijske distribucije. Huang-Hilbertova transformacija.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), F. de Coulon: Signal Theory and Processing, Artech House, Dedham, 1986.,
(.), A. Papoulis: Signal Analysis, McGraw-Hill, 1977.,
(.), Strang G. and Nguyen T.: Wavelets and Filter Banks, Wellesley-Cambridge Press 1996., ISBN 0-9614088-7-1,

Izvedba

ID 154737
  Zimski semestar
6 ECTS