Teorija informacije

Ishodi učenja

 1. identificirati probleme vezane uz informacije, kodiranje i komunikacije
 2. objasniti postupke kodiranja i kompresije te informacijske granice
 3. primijeniti stečeno znanje kod analize realnih sustava
 4. analizirati složenije probleme u informacijskim i komunikacijskim sustavima
 5. objasniti fenomene u različitim područjima znanosti
 6. procijeniti performanse nekog informacijskog i komunikaciskog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Samostalni zadaci

Laboratorij

Tjedni plan nastave

 1. Povijest i važnost teorije informacije, Simbol. poruka. informacija. komunikacija
 2. Diskretni komunikacijski sustav. vjerojatnosni model i informacijske mjere
 3. Entropija. teorem kodiranja u uvjetima bez šuma, Uzajamni sadržaj informacije
 4. Informacijski izvori
 5. Vrste kodova, Optimalan kod, Entropijsko kodiranje
 6. Entropijsko kodiranje
 7. Entropijsko kodiranje, Kodiranje s gubicima
 8. Međuispit
 9. Kodovi za otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. blokovski kodovi
 10. Hammingova udaljenost. ekvivalencija kodova. perfektni kodovi
 11. Binarni linearni blokovski kodovi. generirajuća matrica. matrica za provjeru pariteta. sindrom
 12. Vrste binarnih linearnih blokovskih kodova
 13. Konvolucijsko kodiranje i turbo kodovi
 14. Kapacitet kanala. teorem kodiranja u šumnom kanalu
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Računarstvo (studij)
(3. semestar)

Literatura

(.), Pandžić, I.S. i drugi, Uvod u teoriju informacije i kodiranje. Element, Zagreb, 2007.,
(.), Ilić, Ž. Bažant, A. Beriša, T., Teorija informacije i kodiranje – zbirka zadataka, Element, 2013.,
(.), R. Togneri, C.J.S. deSilva. "Fundamentals of Information Theory and Coding Design", Chapman & Hall/CRC, 2003.,

Izvedba

ID 183387
  Zimski semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe